DLA MEDIÓW • 30 stycznia 2023

PSG: Zmiany prawne niezbędne dla rozwoju dystrybucji biometanu

W dniach 25-27 stycznia w Andrychowie odbyła się VII Konferencja Techniczno-Naukowa ENERGAS 2023. Jednym z tematów wydarzenia był rozwój rynku gazowego w Polsce w kontekście planowanej transformacji energetycznej i obecnej sytuacji geopolitycznej. W wydarzeniu wziął udział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski.
Polska Spółka Gazownictwa jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, którego główną misją wciąż pozostaje dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Największy dystrybutor gazu ziemnego w Polsce dostrzega obecne trendy i szanse, które pojawiają się przed spółką. Dlatego chce w przyszłości także aktywnie budować polską gospodarkę wodorową czy dystrybuować inne gazy odnawialne jak biometan.

– Od dłuższego czasu prowadzimy w spółce działania, aby możliwe było przyjęcie tego rodzaju paliwa gazowego, oczywiście z zachowaniem jakości świadczonych przez nas obecnie usług. Żeby rynek gazów odnawialnych mógł się w pełni rozwinąć, niezbędne jest przyjęcie długofalowego planu rozwoju tej branży. Chodzi z jednej strony o przewidywalny system wsparcia dla wytwórców biogazu, natomiast z perspektywy operatora systemu dystrybucyjnego zasadnym wydawałaby się rewizja obowiązujących przepisów oraz przyjęcie regulacji określających wzajemne relacje pomiędzy biogazownikami a operatorami sieci gazowych, które odpowiadałyby na wyzwania związane z transformacją energetyczną – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska jest jednym z krajów europejskich posiadających największy potencjał produkcji substratów do wytwarzania biometanu. Według opracowanego w lipcu 2022 r. raportu „Gas for Climate” będzie on rósł, osiągając w 2050 r. nawet 12 mld m sześc. biometanu.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform