DLA MEDIÓW • 28 kwietnia 2023

PSG: zazielenienie gazu przyspieszy gospodarkę Polski

27 kwietnia w Muzeum Gazowni Warszawskiej odbyła się organizowana przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa konferencja pt. „Normalizacja i standaryzacja jako niezbędne regulacje techniczne XXI wieku”. W wydarzeniu wziął udział członek zarządu ds. technicznych PSG Marian Żołyniak.
Logo PSG na dachu budynku, na tle niebieskiego nieba z chmurami
Konferencja była poświęcona niezbędnym we współczesnym świecie regulacjom technicznym oraz roli, jaką pełnią w stale rozwijającej i zmieniającej się gospodarce. Członek zarządu ds. technicznych PSG podczas wydarzenia mówił m.in. o standardach, jakie muszą zostać wprowadzone w Polsce w związku z rozwojem sektora biometanu.

– Polska Spółka Gazownictwa chce iść z duchem czasu. Szansą dla naszej firmy jest zazielenianie gazu poprzez wtłaczanie do naszej sieci dystrybucyjnej biometanu. Z tego względu chcemy korzystać z wiedzy i doświadczenia zagranicznych firm, które od ponad 15 lat zajmują się przyłączaniem biometanowni do gazociągów. Jednym z wyzwań, jakie stawiam przed nami, i tu liczę na wsparcie Izby Gospodarczej Gazownictwa, jest zaimplementowanie do naszych warunków stosowanych w Niemczech norm DVGW. Jest to niezbędne do tego, żeby rynek biometanu przyspieszył, a w konsekwencji cała nasza gospodarka – powiedział członek zarządu ds. technicznych PSG.