DLA MEDIÓW • 25 października 2022

PSG zakończyła ważną inwestycję dla Warszawy

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła budowę przyłączenia do sieci gazowej kotłowni szczytowo rezerwowej w Elektrociepłowni Żerań. Tym samym, po rozpoczęciu poboru paliwa gazowego, warszawiacy będą mogli oddychać czystszym powietrzem. Wartość inwestycji wyniosła blisko 4,3 mln zł.
Żółte rury instalacji gazowej na terenie elektrociepłowni Żerań w warszawie
Elektrociepłownia Żerań jest drugim po Elektrociepłowni Siekierki zakładem dostarczającym dla mieszkańców stolicy najwięcej ciepła. W ramach inwestycji realizowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa wybudowano stację gazowo pomiarową o przepustowości 29 400,00 m3/h i ponad 300 m. przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

– Emisyjność gazu ziemnego jest znacznie niższa niż węgla kamiennego czy brunatnego. Tym samym zakończona inwestycja pomoże Elektrociepłowni Żerań spełnić wymagania UE z zakresu jakości powietrza, a po rozpoczęciu poboru paliwa gazowego spadnie emisja CO2 za każdy GJ wytworzonej energii. Dodatkową korzyścią będzie znacząca redukcja innych zanieczyszczeń, takich jak pyły, związki azotu czy siarki – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska Spółka Gazownictwa od blisko dwóch lat zauważa zwiększone zainteresowanie przyłączeniem do sieci podmiotów zawodowych. Jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę zostało zrobione rozeznanie tego rynku, które PSG powtórzyła w połowie roku. W wyniku porównania obu zapytań przybyło blisko 150 nowych podmiotów, które chcą w przyszłości przyłączyć się do sieci gazowej. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla m.in. ciepłowni jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Podłączenie tylu podmiotów zawodowych stanowi jednak ogromne wyzwanie techniczne i finansowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa. 

– Potrzebne jest przygotowanie systemu wsparcia dla podmiotów, które chcą się przyłączyć do naszej sieci. Tak, żeby oni mogli z zewnętrznych środków współfinansować koszty przyłączenia. Rozmawiamy na ten temat z przedstawicielami MKiŚ. Chcielibyśmy m.in. zmian w tzw. Funduszu Modernizacyjnym, który dotyczy elektroenergetyki i ciepłownictwa. Uważamy, że procesy modernizacyjne istniejących przyłączy lub budowanie nowych sieci powinno mieć możliwość współfinansowania m.in. z tych środków – podsumował Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform