DLA MEDIÓW • 16 stycznia 2023

PSG: Rola gazu jako paliwa przejściowego będzie rosła

W dniach 13-15 stycznia w Zakopanem odbyło się organizowane przez IGG sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski oraz członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian” w Zakopanem
Podczas wydarzenia przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawili informacje na temat roli największego dystrybutora gazu ziemnego w transformacji energetycznej naszego kraju. Prezes Robert Więckowski uczestniczył w panelu dot. gospodarki nisko- i zeroemisyjnej w optyce branży gazowniczej. 

– Dzisiaj suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne mają jeden, wspólny mianownik: zero- i niskoemisyjną energetykę. Nie da się jednak być bezpiecznym ani suwerennym energetycznie, opierając się na węglu, ani jedynie korzystając z energii wytworzonej tylko przez OZE. Dlatego rola gazu jako paliwa przejściowego, będącego uzupełnieniem dla mocy OZE, będzie wciąż rosła. W związku z wymaganiami UE z zakresu jakości powietrza zauważamy od kilku lat zwiększone zainteresowanie ciepłowni przyłączeniem do naszych sieci. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla nich jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej – powiedział prezes zarządu PSG.

Największa liczba ciepłowni i innych podmiotów zawodowych zainteresowanych przyłączeniem się do sieci dystrybucyjnej PSG znajduje się w centralnej oraz południowej Polsce (województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie). Łącznie jest to blisko 900 odbiorców, którzy są gotowi pobierać ponad 6,5 mld m3 gazu na rok.