DLA MEDIÓW • 3 października 2023

PSG przeznaczyła 91 mln zł na gazyfikację Szczawnicy i okolicznych gmin

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację inwestycji, dzięki której zgazyfikowano sześć gmin w Małopolsce. Projekt pozwoli na przyłączenie ponad 6 tys. nowych odbiorców, a jego wartość wyniosła 91 mln zł. W wydarzeniu w miejscowości Łącko uczestniczyli m.in. Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Marian Żołyniak, członek zarządu PSG ds. technicznych.
Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa zyskali mieszkańcy gmin: Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica w województwie małopolskim. Projekt prowadzony był w trzech etapach, w ramach których powstało łącznie ponad 80 km gazociągów oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe. Pozwoliło to na podłączenie już ok. 700 nowych odbiorców, w tym tak dużych jak hotele i pensjonaty, co miało pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie.

– Chciałbym pogratulować Polskiej Spółce Gazownictwa i samorządowcom doprowadzenia do zakończenia tej niezwykle ważnej inwestycji. Dobra współpraca na poziomie lokalnym jest kluczowa, zwłaszcza gdy inwestycja realizowana jest w tak wymagających warunkach terenowych – powiedział Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. – Rozbudowa sieci gazowej jest obecnie szczególnie ważna, gdyż stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem – dodał.

Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści: senator Jan Hamerski oraz posłowie: Anna Paluch i Patryk Wicher podkreślali jak ważne są tego rodzaju inwestycje dla spełniania celów dotyczących przejścia na paliwa niskoemisyjne, szczególnie na terenach, dla których duże znaczenie ma turystyka oraz lecznictwo uzdrowiskowe.

– Polska Spółka Gazownictwa niedawno obchodziła dziesiątą rocznicę powstania. Od dekady realizujemy cel, jakim jest rozbudowa sieci gazowej na terenie całego kraju. Paliwo gazowe jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym i powinno być dostępne dla wszystkich, gdyż umożliwia poprawę jakości powietrza, pomaga tworzyć nowe miejsca pracy, a w obecnym okresie przejściowym nie ma dla niego alternatywy – stwierdził Marian Żołyniak, członek zarządu PSG ds. technicznych. – Dziękuję posłom i senatorom za zaangażowanie we wdrażanie zmian w prawie, które pomagają coraz szybciej realizować inwestycje w sieć gazową. Jednocześnie apeluję o dalsze dostosowywanie rozwiązań prawnych do współczesnych potrzeb – podkreślił.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 91 mln zł, z czego prawie 24 mln zł pochodzą z unijnego dofinansowania. To kolejna z licznych inwestycji, które zostały przeprowadzone w województwie małopolskim.

– W ciągu ostatnich sześciu lat w Małopolsce udało się ukończyć inwestycje warte ponad 2,6 mld zł, dzięki czemu przyłączono do sieci 80 tys. nowych odbiorców i wybudowano 3 tys. km nowych gazociągów. Serdecznie dziękuję lokalnym samorządowcom, a także wykonawcom, bez których doświadczenia i zaangażowania nie udałoby się tak sprawnie zrealizować inwestycji przebiegającej w tak trudnym i wymagającym terenie – podsumował Paweł Firlej, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform