DLA MEDIÓW • 23 lutego 2021

PSG na Kongresie POWERPOL

22 lutego br. Członek Zarządu PSG ds. Rozwoju i Inwestycji Ireneusz Krupa wziął udział w panelu „Polski rynek energii, gazu i paliw” zorganizowanym w ramach odbywającego się w Warszawie Kongresu POWERPOL.
Ireneusz Krupa, Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG na kongresie POWERPOL
W 2020 r., mimo pandemii COVID-19, PSG nie odnotowała spadku usługi dystrybucyjnej gazu w Polsce - powiedział Ireneusz Krupa. Wyjaśnił, że bardzo niskie temperatury, które panowały w naszym kraju pod koniec roku, pozwoliły nadrobić spadek wolumenu dystrybuowanego gazu w II kwartale, dlatego ostatecznie w 2020 r. udało się uzyskać niewielki wzrost rok do roku. 

Ireneusz Krupa ocenił, że infrastruktura PSG dobrze zniosła rekordowe wolumeny gazu przesłanego siecią PSG w styczniu i w lutym, ale w przyszłości Spółka musi być przygotowana na takie kolejne szczyty. 

Wskazał dwa główne kierunki rozbudowy systemu dystrybucyjnego PSG: pierwszy związany z wprowadzaniem do sieci biometanu oraz drugi związany z przyłączaniem przechodzących  na paliwo gazowe polskich ciepłowni, dzisiaj w większości zasilanych węglem.

Prezes wskazał, że obecnie PSG jest przygotowana proceduralnie do przyłączenia do sieci i współpracy z biometanowniami. Przypomniał, że zgodnie ze strategią GK PGNiG szacowany potencjał dystrybucji biometanu do 2030 r. może wynieść nawet 4 mld m3 rocznie. Dodał, że ze względu na prognozowany tak istotny wzrost ilości biometanu w sieci dystrybucyjnej, potrzebne są nowe, bądź zaktualizowane regulacje. - Te regulacje umożliwią producentom wyprodukowanie biometanu, a nam wprowadzanie tego gazu do sieci - dodał. Ocenił, że potrzebne jest tu także istotne wsparcie ze środków zewnętrznych. 

Zdaniem Członka Zarządu PSG potencjał dystrybucji do ciepłowni i elektrociepłowni, które zamierzają zrezygnować z węgla, może przekroczyć 3 mld m3 gazu rocznie. Poinformował, że PSG rozpoznała wszystkich takich klientów i że do ich przyłączenia będzie potrzebna rozbudowa sieci – zarówno przesyłowej, jak i dystrybucyjnej. 

Ireneusz Krupa podkreślił, że priorytetem jest przystosowanie sieci dystrybucyjnej PSG do tego, by w przyszłości sprostać wyzwaniom związanym z większymi wolumenami dystrybuowanego gazu. Wyjaśnił, że szereg inwestycji, które dzisiaj prowadzi Spółka, ma na celu zwiększenie przepustowości zarówno do odbierania gazu z systemu przesyłowego, jak i dystrybuowania paliwa gazowego do klientów. - Inwestycje maja zbudować dostateczną chłonność systemu dystrybucyjnego - dodał.

Poza przedstawicielem PSG w panelu „Polski rynek energii, gazu i paliw” wzięli m.in. udział Prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski oraz Wiceprezes PERN Mateusz Radecki. 

Tematem XXI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL był „Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce”. Kongres jest okazją do wymiany opinii i doświadczeń między przedstawicielami rządu, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform