DLA MEDIÓW • 16 września 2021

Prezes PSG wziął udział w panelu podczas Targów EXPO-GAS

11. Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS to nie tylko możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi w gazownictwie, ale to także platforma wymiany doświadczeń. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Robert Więckowski, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, wziął udział w panelu pt. „Zielone gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne”.
Prezes PSG Robert Więckowski przemawia podczas targów EXPO-GAS w Kielcach
W dyskusji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa poza prezesem Więckowskim udział wzięli Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A. dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes ds. Operacyjnych i członek zarządu PGNiG Termika S.A. Jarosław Maślany, dyrektor Pionu Laboratoriów Gaz-Systemu Aneta Korda Burza, kierownik Centrum Technologii Wodorowych w Instytucie Energetyki dr Jakub Kupecki oraz zastępca dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Jacek Jaworski.

Podczas panelu omawiano kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, zazielenieniem gazu i rozszerzeniem produkcji zarówno biometanu, jak i wodoru.

– Wielu ekspertów uważa, że OZE i biopaliwa są przyszłością. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że program wprowadzania biometanu jest deficytowy. Dlatego muszą powstać projekty, które będą refundować koszty tworzenia takich przyłączy. Konieczne jest także prowadzenie dalszych badań wpływu mieszaniny gazu ziemnego z wodorem na sieci gazowe. Z naszej inicjatywy powstaje w Mławie laboratorium, gdzie będziemy badać wpływ domieszek m.in. na zgrzewy rur – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jedną z prezentacji, poprzedzających dyskusję podczas panelu, przedstawił Robert Kwiatkowski, wicedyrektor Departamentu Rozwoju PSG, który zwrócił uwagę na bezpieczeństwo dostaw gazowych.

– Naszym istotnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Dlatego prowadzimy badania nad innowacyjnym systemem automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej. Pozwoli on nam szybciej reagować na rozszczelnienia instalacji gazowej. Innym projektem, nad którym badania zakończyły się już, jest system wykorzystujący innowacyjne czujniki światłowodowe, pozwalające mierzyć naprężenia i odkształcenia gazociągów. Pozwoli nam to na bieżąco reagować na procesy odkształceniowe i eliminację miejsc wycieku gazów – dodał wicedyrektor Departamentu Rozwoju PSG.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform