DLA KLIENTA • 18 lutego 2022

Informacja dot. procesu przyłączania klientów

Polska Spółka Gazownictwa pozyska dodatkowe środki finansowe, które pozwolą zawrzeć kolejne nowe umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. W najbliższych dniach klienci, którzy w ostatnich tygodniach otrzymali odmowy przyłączenia do sieci gazowej, zostaną poinformowani przez Polską Spółkę Gazownictwa o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej, po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo Energetyczne.
Megafon trzymany w ręce widocznej do nadgarstka z mankietem garnituru, z megafonu wydobywają się różne grafiki
Informacje na temat przyłączenia do sieci gazowej znajdują się na stronie internetowej PSG https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej oraz na portalu przyłączeniowym https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage.