DLA MEDIÓW • 24 stycznia 2023

Gmina Sońsk z dostępem do błękitnego paliwa

W poniedziałek podczas briefingu prasowego Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie zakończyła pierwszy etap gazyfikacji gminy Sońsk. W wydarzeniu wzięła udział m.in. Emilia Banaszczyk – dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie, który był odpowiedzialny za realizację inwestycji. Koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł.
Polska Spółka Gazownictwa – jeden z największych w Europie Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, od wielu lat nowe inwestycje planuje w taki sposób, aby równomiernie rozwijać sieć gazową w całym kraju. Dzięki ukończeniu inwestycji na północnym Mazowszu dostęp do błękitnego paliwa uzyskali mieszkańcy Bieniek-Karkut, Gołotczyzny i Sońska. 

– Gazyfikacja każdej miejscowości to ogromne wyzwanie związane nie tylko z samą budową, ale również wcześniej z etapami konsultacji społecznych i projektowania sieci dystrybucyjnej. Dziś z sukcesem możemy poinformować o zakończeniu pierwszej części inwestycji. Tym bardziej, że ukończyliśmy ją ponad rok wcześniej niż wstępnie planowaliśmy – powiedziała Emilia Banaszczyk, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie. 

W ramach inwestycji Polska Spółka Gazownictwa wybudowała ponad 11 km sieci dystrybucyjnej, a bezpośredni dostęp do sieci gazowej uzyskało co najmniej 131 nieruchomości. W pierwszym etapie do sieci gazowej zostały przyłączone m.in. urząd gminy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole i ośrodek kultury. W 2023 roku w oparciu o złożone wnioski planowane jest wybudowanie kolejnych przyłączy gazowych dla klientów indywidualnych i biznesowych.