DLA MEDIÓW • 22 czerwca 2021

Członek Zarządu PSG na OSE 2021 w Gdańsku

21 czerwca br. Członek Zarządu PSG ds. operacyjnych Jakub Kowalski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu” zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE 2021 w Gdańsku.
Jakub Kowalski, Członek Zarządu PSG ds. operacyjnych, mówi do mikrofonu podczas panelu na konferencji OSE
Członek Zarządu PSG Jakub Kowalski podsumowując ubiegły rok, ocenił, że był on dla Polskiej Spółki Gazownictwa rekordowy. – W 2020 roku miała miejsce rekordowa liczba zrealizowanych przyłączy do klientów indywidualnych i zawodowych oraz rekordowy wolumen dystrybuowanego gazu – powiedział podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

– Zeszły rok pokazał nam również, że gdy przychodzi prawdziwa zima z niskimi temperaturami, to w wielu miejscach zaczynamy mieć kłopoty. Były miejsca, które musieliśmy awaryjnie dosilać gazem, korzystając ze stacji regazyfikacji. Pozwoliło to nam ostrożnie planować optykę rozwoju gazyfikacji wyspowej, bo trzeba sobie uświadomić, że jeśli przyjdą większe mrozy i zużycie gazu będzie rosło, to gazyfikacja wyspowa może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa i musimy ją mądrze planować – zaznaczył Prezes Kowalski.

Jakub Kowalski wskazał także priorytety PSG na kolejne lata. – Jest to nieustanny rozwój sieci dystrybucyjnej. Porównując maj 2020 i maj 2021 roku, mamy 43-procentowy wzrost wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Ma to miejsce we wszystkich grupach klientów. W wielu miejscach realizujemy przyłączenia, ale mamy również rekordowy wzrost odmów. Wynika to z faktu, że znacznie wzrosły koszty realizacji inwestycji związanych z rozbudową sieci dystrybucyjnej, mamy ograniczone grono wykonawców, coraz większe potrzeby inwestycyjne, coraz większe kłopoty i ograniczenia w tym obszarze – wyjaśnił.

Prezes podkreślił, że wyzwaniem dla PSG jest również udział w procesie toczącej się transformacji energetycznej gospodarki Polski. – Do tego przygotowaliśmy się starannie i dobrze – przyjęliśmy Program Transformacji Energetycznej, powołaliśmy Departament, który odpowiada za współpracę ze źródłami zawodowymi, głównie z mniejszymi ciepłowniami, które coraz częściej będą się zwracać do PSG z wnioskami o przyłączenie do sieci gazowej. Wymaga to rozbudowy połączeń naszej sieci dystrybucyjnej, z siecią przesyłową, za którą odpowiada Gaz-System. Te inwestycje wyceniliśmy na kilka miliardów złotych. Potrzebujemy środków do rozbudowy tych „żył”, które łączą się z „tętnicami” nadzorowanymi przez Gaz-System. Potrzebujemy też wykonawców, którzy zrealizują te inwestycje. Przed nami dynamiczne i aktywne lata – ocenił.

Prezes Kowalski przedstawił także plany, jakie PSG chce zrealizować w kolejnych latach. – Podstawowym wyzwaniem i priorytetem Polskiej Spółki Gazownictwa jest realizacja bardzo ambitnego programu inwestycyjnego. Mamy rekordowy plan inwestycyjny na ten rok, ale również na lata kolejne. Drugą sprawą jest eliminacja tzw. białych plam – mamy bardzo wiele miejsc, do których gaz dzisiaj nie dociera – powiedział.

– PSG jest spółką prawa handlowego, musi realizować projekty rentowne, a w niektórych miejscach gazyfikacja jest nierentowna. Przygotowaliśmy szereg postulatów legislacyjnych do URE, próbujemy docierać z nimi do decydentów. Miałyby one poprawić tę sytuację i sprawić, by w wielu miejscach te nierentowne gazyfikacje można było zrealizować. Później staniemy przed problemem rynku wykonawców, ponieważ ambitny plan gazyfikacji spowoduje wzrost cen realizacji inwestycji oraz to, że na rynku zabraknie nam wykonawców. Już teraz są regiony w Polsce, gdzie nie możemy sprawnie i szybko rozstrzygać postępowań przetargowych, jeśli chodzi o nasze procesy inwestycyjne. Próbowaliśmy to realizować samodzielnie na tyle, na ile to było możliwe – dodał.

– Jeśli chodzi o wodór, jesteśmy realistami – mamy w PSG projekt dotyczący wodoru, ale nie ma dzisiaj prostej odpowiedzi na to, jak przesyłać wodór siecią dystrybucyjną wykorzystywaną do dystrybucji gazu. Będzie to skomplikowana i kosztochłonna procedura, zanim odpowiemy sobie jak to robić – powiedział.

W panelu dyskusyjnym „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”, poza Członkiem Zarządu PSG ds. operacyjnych Jakubem Kowalskim, wzięli udział m.in. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin oraz Wiceprezes PERN S.A. Mateusz Radecki. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania OSE 2021 w Gdańsku było hasło „Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki”. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele branży energetycznej oraz eksperci.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform