DLA MEDIÓW • 6 października 2023

Ciechanowiec zgazyfikowany

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła budowę stacji regazyfikacji LNG, która będzie źródłem zasilania Ciechanowca w gaz ziemny. Łączna wartość zaplanowanej inwestycji wynosi blisko 10 mln zł. W uroczystym otwarciu stacji wziął udział m.in. prezes zarządu PSG, Robert Więckowski.
Uczestnicy konferencji Polskiej Spółki Gazownictwa
– Tym, co najbardziej zmieniło się w ostatnich latach na Podlasiu, jest liczba inwestycji na tych terenach. Gazyfikacja Ciechanowca jest epokową zmianą, która daje nadzieję na to, że nasze dzieci i wnuki będą chciały tu mieszkać i nie będą marzyły o wyjeździe do większych miast. Dziękuję Polskiej Spółce Gazownictwa za zaangażowanie, które podnosi poziom życia wszystkich mieszkańców – powiedział senator Jacek Bogucki.

W ramach tego etapu gazyfikacji Polska Spółka Gazownictwa wybudowała blisko 9 km gazociągów, a dostęp do błękitnego paliwa będzie miało ponad 250 odbiorców, czyli około 1000 mieszkańców, a także budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkole, szpital czy ośrodek kultury i sportu oraz miejscowi przedsiębiorcy.

– Zachęcam wszystkich mieszkańców do składania warunków o przyłączenie do sieci gazowej. Ta stacja regazyfikacyjna, to dopiero początek gazyfikacji gminy Ciechanowiec. Jeśli tylko wzrośnie efektywność, będziemy w stanie wybudować gazociąg liniowy i przyłączyć do naszej sieci większość mieszkańców – dodał Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

– Ostanie lata to czas rozkwitu Ciechanowca. Wcześniej w mieście nie było żadnego rozwoju. Jestem przekonany, że otwarta dziś stacja regazyfikacyjna będzie kolejnym impulsem, który pozwoli naszemu miastu zrobić kolejny duży krok naprzód. Dziękuję Polskiej Spółce Gazownictwa za wzorcową współpracę – podsumował Eugeniusz Święcki, burmistrz Ciechanowca.

Na terenie województwa podlaskiego obecnie działa 18 stacji regazyfikacji LNG.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform