DLA MEDIÓW • 7 czerwca 2024

Nowoczesna siedziba „GAZ” w budowie

4 czerwca na terenie „GAZ” Sp. z o.o. w Błoniu uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby spółki. W uroczystości wzięli udział m.in. prezes Polskiej Spółki Gazownictwa – Robert Więckowski, członek zarządu ds. technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak, rada nadzorcza i zarząd spółki „GAZ” oraz burmistrz miasta Błonie Zenon Reszka.
Pamiątkowa kielnia murarska leży na stole obok aktu erekcyjnego, tuby i kwiatów
– Rozpoczęcie budowy nowej siedziby otwiera kolejny rozdział w historii spółki „GAZ”. Jest potwierdzeniem, że firma się systematycznie rozwija. Wierzę, że nowa siedziba będzie miejscem, w którym będą powstawać kolejne, innowacyjne rozwiązania, i gdzie podejmowane będą ważne decyzje dotyczące infrastruktury gazowej – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Nowa siedziba spółki powstaje na terenie dotychczasowego parkingu sprzętu technicznego przy ul. Emilii Plater w Błoniu. Budynek będzie obejmował zarówno część biurową jak i produkcyjno-magazynową o powierzchni 1813,46 m2 i kubaturze 8937,6 m3. Priorytetem dla zarządu „GAZ” było uwzględnienie możliwie największej liczby innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na otoczenie. Nowy budynek będzie przyjazny środowisku, co potwierdzone jest opiniami architektów. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2026 r.

„GAZ” z siedzibą w Błoniu to spółka, która dostarcza zintegrowane usługi gazownicze. W większości są to projekty strategiczne dla Polskiej Spółki Gazownictwa, z którą „GAZ” jest związany w ramach struktury właścicielskiej.