Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Reszlu przy ul. 1 Maja. Reszel jest miastem położonym w powiecie kętrzyńskim, województwie warmińsko-mazurskim. 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w południowo - zachodniej części miasta, w obrębie ewidencyjnym nr 2. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne niezabudowane, pojedyncze zabudowania mieszkaniowe oraz tereny byłej gazowni. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Najbliższa droga publiczna znajduje się w odległości około 55m  metrów od granicy nieruchomości. 
Działka ewidencyjna nr 259/2 posiada powierzchnię 935m2. Oznaczenie użytków:  Ba – tereny przemysłowe. Działka ma kształt regularny. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka ogrodzona płotem z siatki. Teren działki nieutwardzony, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami. Na działce w centralnym miejscu znajduje się budynek magazynowy oraz pomieszczenie po byłym zbiorniku wyrównawczym na gaz (pozostałości po zbiorniku gazu aktualnie pełnią funkcję magazynową)  oraz budowle i urządzenia takie jak: ogrodzenie, nieczynne gazociągi, pozostałości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kablowa sieć energetyczna. 

Budynek magazynowy po byłym zbiorniku gazu – budynek o funkcji magazynowej, obiekt jednokondygnacyjny. Budynek o konstrukcji stalowej, posadzkę stanowią cegły ceramiczne. Powierzchnia zabudowy według danych zawartych w Katastrze 130,00 m2. 
Budynek magazynowe – budynek o funkcji magazynowej, obiekt jednokondygnacyjny. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowej. Powierzchnia zabudowy według danych zawartych w Katastrze 18,00 m2.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Nr działki: 259/2
Obręb: 0002;
Tytuł prawny: prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku i pozostałych budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności;
Nr Księgi Wieczystej: OL1K/00031411/9 ;
Informacje planistyczne: Zgodnie z miejscowym planem zago­spodarowania przestrzennego nieru­chomość znajduje się na terenie ozna­czonym symbolem:
MU.46 – tereny mieszkaniowo-usługowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel- Święta Lipka (Uchwała Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 roku).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform