Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość, stanowiąca wydzielone geodezyjnie działki nr: 347/4 o pow. 898 m2, nr 347/5 o pow. 372 m2 i nr 347/6 o pow. 5 143 m2, położona jest w woj. zachodniopomorskim, w miejscowości Świnoujście, obręb ewidencyjny 0010 Świnoujście, ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera. 

Nieruchomość położna jest na terenie płaskim, częściowo utwardzonym płytami żelbetonowymi (nadbrzeże przeładunkowe), częściowo niezagospodarowana. Teren został ogrodzony po granicach zewnętrznych (brak ogrodzenia pomiędzy poszczególnymi działkami). Działki wchodzące w skład nieruchomości tworzą zwarty kompleks o regularnym kształcie. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ulicę utwardzoną asfaltem – ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera. W najbliższym otoczeniu znajdują się tereny produkcyjno-składowe handlowe, obiekty po byłej wytwórni gazu, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa, w dalszym sąsiedztwie Port Wojenny.

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00005569/6.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Działki o numerach ewidencyjnych 347/4, 347/5, 347/6, obręb 0010 Świnoujście, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - jednostka obszarowa II, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.08.2012 r. poz. 1858), położone są na obszarach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 106.II.KD.P  (działka nr 347/6), 106/2.II.KD.P (działka nr 347/5) oraz CM/U.II.D.14 (działka nr 347/4).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform