Opis nieruchomości:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów składającego się z działek nr 347/4, 347/5, 347/6, obręb 0010 Świnoujście, o łącznej powierzchni 0,6413 ha wchodzących w skład nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera wraz z prawem własności budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00005569/6.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=I2hm7tW8V0s

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Działki o numerach ewidencyjnych 347/4, 347/5, 347/6 obręb 0010 Świnoujście położone są na obszarach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

  • CM/U.IID.14 - przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów centralnych miasta i miejsc koncentracji usług, w szczególności na tych terenach dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych, gastronomicznych, kulturalnych, biurowych i hotelowych oraz na kondygnacjach powyższej parteru dopuszczalna lokalizacja mieszkań (działka nr 347/4).
  • 106.II.KD.P - projektowana ulica piesza oraz w miejscu wskazanym na rysunku planu dopuszczalna lokalizacja stałych stanowisk handlowych (działka nr 347/6).
  • 106/2.II.KD.P - dopuszczalna lokalizacja kawiarni (działka nr 347/5).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform