Opis nieruchomości:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY

prawa użytkowania wieczystego gruntów składającego się z działek nr 347/4, 347/5, 347/6, obręb 0010 Świnoujście, o łącznej powierzchni 0,6413 ha wchodzących w skład nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera wraz z prawem własności budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego na YouTube: Wyjątkowa nieruchomość w Świnoujściu

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 870 000,00 zł netto.

UWAGA ZMIANA TERMINU
Termin rozstrzygnięcia przetargu -
31 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz zbywanej nieruchomości zostały zamieszczone w załączniku do niniejszego ogłoszenia pn. „Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS). Dodatkowo informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00005569/6.

Działki o numerach ewidencyjnych 347/4, 347/5, 347/6 obręb 0010 Świnoujście położone są na obszarach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

  • CM/U.II.D.14 - przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów centralnych miasta i miejsc koncentracji usług, w szczególności na tych terenach dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych, gastronomicznych, kulturalnych, biurowych i hotelowych oraz na kondygnacjach powyższej parteru dopuszczalna lokalizacja mieszkań (działka nr 347/4).
  • 106.II.KD.P – projektowana ulica piesza oraz w miejscu wskazanym na rysunku planu dopuszczalna lokalizacja stałych stanowisk handlowych (działka nr 347/6).
  • 106/2.II.KD.P dopuszczalna lokalizacja kawiarni (działka nr 347/5).

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform