DLA MEDIÓW • 24 marca 2021

W 2021 r. otrzymaliśmy koncesje na 12 nowych stacji regazyfikacji LNG

Od początku 2021 r. do 23 marca br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji dla 12 stacji regazyfikacji LNG należących do Polskiej Spółki Gazownictwa. Tym samym w całym kraju PSG posiada już koncesje dla 64 stacji regazyfikacji LNG.
Stacja regazyfikacji z logotypem Polskiej Spółki Gazownictwa na zbiornikach na gaz
Polska Spółka Gazownictwa szacuje, że do końca 2021 roku możliwe będzie pozyskanie koncesji dla ok. 20 kolejnych stacji regazyfikacji LNG. Uruchomienie stacji regazyfikacji LNG daje nowym odbiorcom możliwość szybszego użytkowania alternatywnego, bezpiecznego i ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.

PSG jako skuteczną alternatywę dla klasycznej gazyfikacji stosuje tzw. gazyfikację wyspową, czyli gazyfikację z wykorzystaniem sieci, która nie ma połączenia z gazociągami systemowymi, a jej zasilanie stanowią budowane stacje regazyfikacji LNG. Ta technologia może być wykorzystywana także w tzw. pregazyfikacji, czyli do budowy infrastruktury gazowej na określonym terenie i dostarczaniu gazu do odbiorców w już trakcie procesu gazyfikacji obszaru, zanim zostanie on połączony z siecią gazową. Niekiedy pojawia się także konieczność budowy stacji LNG wspierających działanie systemu dystrybucyjnego. Gazyfikacja w oparciu o stacje regazyfikacji LNG jest możliwa jeśli spełnione są warunki techniczne i ekonomiczne.

Od początku roku PSG uzyskała koncesje Prezesa URE dla instalacji LNG w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Szczuczyn, Czyżew, Łukta, Budziszewice, Jednorożec, Lubotyń-Kolonia, Książki, Tychowo, Stryszawa, Stadła i Bychawa. 

Skrót LNG (ang. Liquified Natural Gas) – oznacza skroplony gaz ziemny, który poprzez doprowadzenie go do temperatury ok. -162 °C, zmniejsza swoją objętość 600-krotnie, dzięki czemu jego transport i magazynowanie stają się bardziej ekonomiczne. LNG w formie skroplonej przechowywane jest w różnego rodzaju izolowanych zbiornikach - począwszy od  magazynowania w terminalach morskich oraz instalacjach lądowych, po transport w tankowcach i cysternach. Aby doprowadzić LNG do stanu gazowego należy przeprowadzić jego regazyfikację, poprzez podniesienie temperatury,  i doprowadzenie do stanu gazowego, a następnie uregulować ciśnienie otrzymanego gazu i wprowadzić go do sieci.

Polska Spółka Gazownictwa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, to lider na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu w Europie. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do około 7,2 mln klientów.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform