DLA MEDIÓW • 16 maja 2022

Transmisja z panelu dyskusyjnego PSG podczas konferencji Gazterm 2022

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z organizowanego przez PSG panelu dyskusyjnego „Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych?" podczas drugiego dnia konferencji Gazterm 2022 (17 maja, w godz. 11.50-13.00).
Flagi z logotypem Polskiej Spółki Gazownictwa na masztach, w tle szklany, nowoczesny biurowiec
W panelu weźmie udział Robert Więckowski, Prezes Zarządu PSG. Naszymi gośćmi będą: Piotr Dziadzio (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa), Wojciech Dąbrowski (Prezes Zarządu, Polska Grupa Energetyczna), Jacek Szymczak (Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie) oraz Artur Michalski (Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Rozmowy ekspertów będą dotyczyły następujących zagadnień:
 • wybuch wojny na Ukrainie, a rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego;
 • priorytetyzacja działań pod kątem zwiększenia udziału paliwa gazowego LNG;
 • osiągnięcie w 2030 roku zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10 procent gazów zdekarbonizowanych;
 • koszty wykonania powyższych założeń;
 • czy programy lub fundusze wsparcia ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, uwzględniają w swoich zakresach zamianę paliw na paliwa gazowe;
 • rozwój ciepłownictwa systemowego w aspekcie polityki energetycznej kraju.

Zachęcamy również do obejrzenia transmisji z panelu „Perspektywa pomostowości paliwa gazowego w kontekście aktualnej strategii metanowej i taksonomii UE”, w której weźmie udział Jakub Kowalski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa. Panel odbędzie się 17 maja, w godz. 15.30-17.30.

Debata będzie toczyła się wokół tematów dotyczących:
 • kosztów emisji;
 • gazu ziemnego w taksonomii;
 • progów emisyjności;
 • finansowania inwestycji w energetykę gazową;
 • technologii wodorowych i biogazowych;
 • wzrostu znaczenia rozwiązań technologii wodorowych i biogazowych w drodze do osiągnięcia do neutralności klimatycznej do 2050 r.;
 • inwestycji w technologie wodorowe i biogazowe będące na wczesnym etapie rozwoju jako element wspierający transformację energetyczną /znaczenie budowy ekosystemu wspierającego rozwój technologii/ aktualne bariery.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform