DLA MEDIÓW • 17 maja 2022

Sieci gazownicze drogą do transformacji energetycznej Polski

Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz rola paliw gazowych w transformacji energetycznej to główne tematy panelu zorganizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa podczas XXV konferencji GAZTERM. W wydarzeniu, które odbyło się 17 maja 2022 r. wziął udział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa podczas konferencji Gazterm 2022
Dyskusja podczas panelu poświęcona była zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski, która w obliczu nowych wyzwań okazuje się być priorytetowa. Dzisiaj wszystkie państwa Unii Europejskiej muszą prowadzić politykę zmierzającą do samowystarczalności.

Na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zasadna jest rewizja podejścia do transformacji energetycznej, poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i budowanie pełnej niezależności energetycznej. Należy wskazać, iż mimo, odcięcia dostaw gazu z Rosji, nie został zachwiany w Polsce dostęp do tego surowca.

Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Gaz ziemny jest powszechnie dostępny, a także stanowi najbardziej przyjazne środowisku paliwo kopalne. Pozyskanie energii z gazu generuje relatywnie niewiele zanieczyszczeń powietrza i aż o połowę mniejszą emisję CO2 do atmosfery niż spalanie węgla. Należy pamiętać, że przyszłością energetyki są paliwa gazowe będące mieszaniną gazu ziemnego i gazów odnawialnych, a w konsekwencji samych gazów odnawialnych. 

– Polityka Unii Europejskiej zmierza w stronę neutralności węglowej. Jako, że ilość energii pochodząca z OZE w Polsce nie jest wystarczająca, to do zbilansowania systemu energetycznego trzeba wprowadzić niskoemisyjne paliwa gazowe jak biometan i wodór, które są stabilniejszym źródłem energii – wskazał Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dlatego tak ważna jest rola Polskiej Spółki Gazownictwa w całym procesie transformacji energetycznej. Można śmiało powiedzieć, że bez naszej spółki nie uda się przeprowadzić tego procesu. Naszą ambicją jest to, żeby już od jesieni tego roku budować tylko takie gazociągi, które będą mogły przesyłać gazy domieszkowe.

Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Aby to było jednak możliwe, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na nowe inwestycje, w szczególności na te skupiające się na rozwoju użycia paliw gazowych. Istotna jest m.in rozbudowa biometanowni, które będą pewnym źródłem paliwa. 

– Kwestia dostępu do gazu jest obecnie priorytetem i NFOŚiGW ma zabezpieczone środki na transformację energetyczną, w tym środki związane z inwestycjami w sektor gazownictwa. Mamy szereg programów i rozwijamy kolejne, które będą doskonałym wsparciem do dalszego wsparcia tego sektora. Chcemy, aby w sieciach było jak najwięcej gazu zielonego – dodał Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Społeczeństwo polskie coraz częściej dostrzega korzyści płynące z oszczędzania energii i inwestycji w OZE. Najbliższe lata będą jednak nie tylko kontynuacją zmian, które będą dotyczyć samych Polaków. Dużym wyzwaniem będzie dekarbonizacja sektora energetycznego. Najlepszym rozwiązaniem dla takich jednostek jest zamiana paliwa na mniej emisyjne, czyli na gaz ziemny z domieszkami. 

– Ciepłownictwo jako sektor zmienia się już od wielu lat. Trzeba jednak przyznać, że spotkaliśmy się obecnie z sytuacją nadzwyczajną. Obserwujemy bardzo duży wzrost cen paliw. Musimy zatem myśleć na dwóch poziomach. Po pierwsze jak kontynuować inwestycje, żeby zazielenić ciepło systemowe. Po drugie jak przetrwać najbliższy czas przy takim wzroście cen nośników i uprawnień. Faktem na pewno jest to, że ciepłownictwo wykorzystuje obecnie gaz w ponad 10%, a do 2030 roku realne jest podwojenie tej wartości – powiedział Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
 
– Ogromne zmiany w transformacji energetycznej, oznaczają ogromne wyzwania stojące przed Polską Spółką Gazownictwa. Dlatego zaproponowaliśmy rządowi nowe rozwiązania. Chcemy m.in. zmian w prawie energetycznym pozwalających na to, żeby koszty przyłączeń mógł ponosić odbiorca. Wszystko dlatego, że przy rosnących cenach surowców, Polska Spółka Gazownictwa nie jest w stanie ponosić kosztów przyłączania z własnego budżetu – podsumował Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform