DLA SPRZEDAWCY • 30 marca 2022

PSG zapowiada zmianę sposobu składania nominacji i prognoz

Zgodnie z pkt. 17.1.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej informujemy, że z dniem 01.10.2022 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania nominacji i prognoz transportowych OSDW składanych do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian znajdują się TUTAJ.