DLA MEDIÓW • 15 września 2023

PSG z najnowocześniejszym laboratorium gazu w Polsce

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła w Krakowie najnowocześniejsze w Polsce laboratorium badające jakość gazu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. członek zarządu ds. wydobycia Orlen S.A. Robert Perkowski i członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.
Uczestnicy uroczystego otwarcia laboratorium gazu w Krakowie przecinają wstęgę przed drzwiami budynku laboratorium
Nowoczesne laboratorium oprócz podstawowej działalności, wynikającej również z przyznanej akredytacji PCA, rozszerzyło swoje możliwości badawcze o zakres obejmujący ocenę jakości paliwa gazowego domieszkowanego wodorem oraz biometanem.

– Otwarcie tego laboratorium pokazuje, że myślimy o przyszłości i wyprzedzamy w pewnym sensie te potrzeby, które pojawią się za kilka lat, a które będą wynikać z transformacji energetycznej. Dziś Polska Spółka Gazownictwa dostarcza klientom głównie gaz ziemny, ale mamy świadomość, że dystrybuowane w przyszłości mieszaniny biometau i wodoru, też muszą spełniać odpowiednie wymogi – powiedział członek zarządu ds. wydobycia Orlen S.A. Robert Perkowski.

– Jako Polska Spółka Gazownictwa jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy zazieleniać gaz poprzez dodawanie do niego biometanu, a w przyszłości wodoru. To laboratorium pozwoli nam m.in. zbadać parametry chemiczne gazu, który będzie trafiał bezpośrednio do naszych klientów – dodał członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.

Laboratorium wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt. Zakupiono m.in. specjalistyczne chromatografy laboratoryjne ze spektrometrem masowym, które pozwolą na wykonywanie analiz z najwyższą dokładnością.

– Dzięki otwarciu tego laboratorium jako spółka jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom analitycznym. Pomoże nam ono zarówno w realizacji misji naszej spółki, którą jest dostarczanie paliwa w sposób ciągły i bezpieczny, ale także da pewność, że dostarczamy paliwo najlepszej jakości – podsumował Paweł Firlej, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.