DLA MEDIÓW • 22 czerwca 2022

PSG tworzy innowacyjny system do wykrywania defektów sieci gazowej

21 czerwca w na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu (Kędzierzyn-Koźle) prowadzone były badania w ramach kolejnego etapu projektu pn. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE)”. Jest to pierwszy tego typu projekt w spółce, na który uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W kolejnej serii badań terenowych wziął udział członek zarządu ds. technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa - Marian Żołyniak.
Celem realizowanego projektu jest stworzenie rozwiązania bazującego na pomiarach emisji akustycznej i badaniach georadarowych, które pozwolą na weryfikację, lokalizację i identyfikację potencjalnych uszkodzeń podziemnej liniowej infrastruktury gazowej.

– Prowadzimy dziś badania umożliwiające stworzenie i weryfikację systemu diagnostycznego umożliwiającego precyzyjne określenie stanu technicznego infrastruktury gazowej. Jesteśmy największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Od zeszłego roku eksploatowana przez nas sieć ma już ponad 200 tys. km. Mam nadzieję, że badany system pozwoli nam na bieżąco monitorować kluczowe odcinki infrastruktury gazowej, wyznaczać miejsca krytyczne, co będzie miało wpływ na precyzyjne ukierunkowanie procesów ich modernizacji – powiedział Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Projekt jest realizowany wspólnie ze specjalistami z Politechniki Świętokrzyskiej. Po jego zakończeniu zostanie opracowany nowatorski, a jednocześnie przyjazny dla użytkownika system diagnostyki gazociągów, który pozwoli m.in. na rozpoznanie rodzaju defektu oraz określenie jego lokalizacji na sieci.

– Wykorzystywane w badaniach zjawisko emisji akustycznej polega na generowaniu fal dźwiękowych o specyficznej częstotliwości i amplitudzie. Oznaką procesów destrukcyjnych zachodzących w sieci są słyszalne dźwięki, analogiczne do trzeszczenia drewnianej belki poddanej znacznemu obciążeniu. Dzięki temu będziemy mogli w łatwy i szybki sposób zidentyfikować zjawiska destrukcyjne takie jak korozja, pęknięcia, a także ulatnianie się gazu – dodał Jacek Michalik, dyrektor Departamentu Infrastruktury Polskiej Spółki Gazownictwa.

Projekt realizowany jest na terenie czterech oddziałów zakładów gazowniczych. Poza OZG Opole, takie badania prowadzone są również na terenie OZG Zabrze, OZG Kraków oraz OZG Kielce.

– Każdy z siedemnastu Oddziałów Zakładów Gazowniczych w Polsce raz do roku realizuje cykliczne oceny stanu technicznego gazociągów znajdujących się na jego terenie. Wykorzystywany System Niezawodności Sieci Gazowej wsparty system diagnostycznym Sliding AE pozwoli precyzyjnie określić stan techniczny i zaplanować działania naprawcze bez każdorazowego odkopania i zdjęcia izolacji gazociągu w miejscu pomiaru – podsumował Mirosław Kozioł, zastępca dyrektora ds. technicznych Odziału Zakładu Gazowniczego w Opolu.

Projekt pn. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform