DLA MEDIÓW • 12 września 2023

PSG i GRDF razem dla zazielenienia gazu

Podczas uroczystej konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiej Spółki Gazownictwa, największy operator systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce podpisał porozumienie o współpracy ze swoim francuskim odpowiednikiem, największym gazowym dystrybutorem we Francji – Gaz Réseau Distribution France (GRDF). W wydarzeniu udział wzięli prezesi obu spółek – Robert Więckowski i Laurence Poirier-Dietz.
Ogromne podobieństwo polskiego i francuskiego operatora m.in. co do skali prowadzonej działalności, celów oraz wyzwań dotyczących zielonej transformacji spowodowało, że naturalnym działaniem stało się nawiązanie współpracy pomiędzy firmami. Pierwsze kontakty obie spółki nawiązały już w 2017 r., gdy wizja zielonej transformacji z udziałem operatorów systemu dystrybucyjnego gazu dopiero rysowała się na europejskim horyzoncie regulacyjnym.

– Wierzę, że ta współpraca i wymiana dobrych praktyk będą bardzo ważnym impulsem na drodze rozwoju obu spółek. W kolejnych miesiącach będziemy intensywnie współpracować, aby przekształcić podpisane memorandum w konkretne działania. Kluczowe znaczenie będzie dla nas miała współpraca w zakresie nowych projektów i innowacji, szczególnie w kontekście poszukiwania synergii pomiędzy gazem ziemnym a odnawialnymi źródłami energii – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. 

GRDF, podobnie jak Polska Spółka Gazownictwa, zarządza ponad 200 tys. km sieci dystrybucyjnej. Francuski dystrybutor mocno angażuje się w rozwój transportu niskoemisyjnego bazującego na wykorzystaniu biometanu.

– PSG i GRDF jako dystrybutorzy nie są konkurentami, ale partnerami. Jestem pewna, że możemy się wiele od siebie nauczyć, dzieląc się naszym doświadczeniem. Zidentyfikowaliśmy już priorytetowe tematy, w których będziemy współpracować. Są to między innymi  ułatwienie i przyspieszenie zatłaczania do naszych sieci coraz większej ilości gazów odnawialnych, a także wdrażanie innowacji takich jak inteligentne gazomierze – powiedziała Laurence Poirier-Dietz, prezes zarządu GRDF.

Pracownicy obydwu spółek mieli już okazję dzielić się wiedzą i doświadczeniami podczas roboczych spotkań odbywających się w Polsce i Francji. W ubiegłym roku na zaproszenie GRDF przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa uczestniczyli w warsztatach dotyczących budowania i rozwoju rynku biometanu oraz smart meteringu. Od ponad roku obydwaj operatorzy podejmują również wspólne wysiłki na rzecz złagodzenia przepisów rozporządzenia metanowego.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform