DLA MEDIÓW • 17 stycznia 2022

PSG na sympozjum „Polski Zielony Ład – program gazownictwa"

W dniach 14-16 stycznia br. odbyło się sympozjum „Polski Zielony Ład – program gazownictwa", które zostało zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Celem spotkania była wymiana informacji, doświadczeń i poglądów nt. Europejskiego Zielonego Ładu dla transformacji polskiego przemysłu gazowniczego w kontekście wodoru, biogazu i biometanu.
Prezes Zarządu PSG Robert Więckowski wziął udział w panelu dyskusyjnym dot. programów wspierających innowacyjność (wodór i biometan). Dyrektor Robert Kwiatkowski przedstawił prezentację pt. „Inicjatywy dotyczące gazów zdekarbonizowanych w PSG".

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Wojciech Racięcki (dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Piotr Dowżenko (dyrektor Departamentu Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki, NFOŚiGW), Andrzej Malinowski (prezydent Pracodawców RP), Marek Kłoczko (prezes Krajowej Izby Gospodarczej), Beata Wittmann (prezes Gas Storage Poland), Tymoteusz Pruchnik (prezes Gas-Trading), Aneta Korda-Burza (dyrektor Pionu Laboratoriów Gaz-System), Paweł Wilkosz (dyrektor Departamentu Geologii i Utrzymania R​​uchu Gas Storage) oraz Agata Urbaniak (dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, PGNiG SA). Moderatorem panelu dyskusyjnego był dr Marcin Roszkowski (prezes Instytutu Jagiellońskiego).​
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform