DLA MEDIÓW • 7 czerwca 2022

Prezes zarządu PSG na konferencji Nafta i Gaz 2022

7 czerwca w Warszawie odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz 2022. Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, wziął udział w panelu pt. „Nowa strategia i inwestycji dla rynku gazu w dobie transformacji energetycznej”.
Dyskusja podczas sesji poświęcona była m.in. roli gazu jako paliwa przejściowego, planowanej rozbudowie infrastruktury gazowej, a także finansowaniu projektów gazowych. W panelu poza prezesem Więckowskim wzięli udział także: Maciej Kołaczek, zastępca dyrektora Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych PGNiG i dr Krystian Wójcik reprezentujący Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

– Należy pamiętać, że przyszłością energetyki są paliwa gazowe będące mieszaniną gazu ziemnego i gazów odnawialnych, a w konsekwencji samych gazów odnawialnych. Jesteśmy spółką nowoczesną, niedługo zaczniemy realizować pierwsze projekty transportu wodoru. Naszą ambicją jest to, żeby już od jesieni tego roku budować tylko takie gazociągi, które będą mogły przesyłać gazy domieszkowe. Odnośnie natomiast biogazu, to Polska Spółka Gazownictwa jest gotowa na jego transport. Potrzebne jest jednak skonstruowanie przez administrację rządową systemu wsparcia dla biogazowni, żeby te mogły wyprodukować biometan spełniający odpowiednie parametry. Jeśli przepisy zostaną zmienione, to gaz ziemny w 2030 r. może być zastąpiony biometanem na poziomie 10-15 %. Od razu nie staniemy się Holandią, w której działa ponad 700 biometanowni, ale musimy od czegoś zacząć. Na tę chwilę do Polskiej Spółki Gazownictwa z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia wystąpiło ponad 40 biogazowni. Bez odpowiedniego wsparcia biogazownie nie zdecydują się jednak na podpisanie z nami umów. Polska ma jeden z największych w Europie potencjałów do produkcji biogazu i biometanu. W obliczu obecnej sytuacji na rynku energetycznym i decyzji o uniezależnieniu się od rosyjskich surowców, wg. nas wsparcie rynku biogazowego wydaje się być kluczowe – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform