DLA KLIENTA • 10 listopada 2023

Prezes URE zatwierdził Plan ograniczeń dla PSG

Informujemy, że decyzją nr DRG.DRG-3.482.1.2023.RTu z dnia 9.11.2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego nr 1/2023” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Flagi Polskiej Spółki Gazownictwa zawieszone na słupach na tle fasady szklanego biurowca
Decyzja oraz I część Planu ograniczeń dostępna jest na stronie internetowej PSG w zakładce Dla Klienta – Plan ograniczeń.

Spółka w najbliższych dniach rozsyłać będzie indywidualne powiadomienia do wszystkich Odbiorców ujętych w Planie.

Sporządzenie i zatwierdzenie Planu ograniczeń jest coroczną czynnością realizowaną przez Spółkę i nie oznacza wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla Odbiorców.

Po więcej szczegółów związanych z Planem ograniczeń zapraszamy do zakładki Dla Klienta – Plan ograniczeń.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform