DLA MEDIÓW • 14 maja 2024

Poprawa chłonności sieci PSG szansą na rozwój rynku biometanu

Biometan w strategii rozwoju polskiego gazownictwa oraz jego rola w kontekście gospodarki neutralnej klimatycznie i bezpieczeństwa energetycznego Polski to główne tematy panelu otwierającego drugi dzień 27. konferencji Gazterm. W wydarzeniu wziął udział m.in. Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych PSG.
Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych PSG, przemawia do mikrofonu wśród innych uczestników panelu w ramach konferencji Gazterm
Biometan wydaje się być obecnie jedynym realnym kierunkiem zazielenienia polskich sieci gazowych. Unia Europejska postawiła sobie za cel jego produkcję w 2030 r. w wysokości 35 mld m3. Aby Polska mogła dołożyć swoją „cegiełkę” do rozwoju tego sektora, niezbędne są: aktualizacja krajowej strategii rozwoju biometanu oraz środki finansowe, które pozwolą pobudzić ten rynek w naszym kraju. 

– Obecnie do Polskiej Spółki Gazownictwa wpłynęło ok. 460 wniosków o przyłączenie podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan albo zapytań o taką możliwość. W związku z ograniczoną chłonnością naszej sieci gazowej, aby można było przyłączyć wszystkie potencjalnie zainteresowane biogazownie, niezbędne są inwestycje w jej rozbudowę. Szacujemy, że konieczna jest realizacja 68 inwestycji, tzw. „spinek systemowych” za łączną kwotę ok. 206 mln zł. Realizacja ich pozwoli na zwiększenie chłonności naszej sieci o około 51 tys. m3/h. To w praktyce wyeliminuje kwestie ograniczenia jej chłonności na obszarach z największą liczbą wniosków i o największym potencjale substratowym – powiedział Marian Żołyniak, członek zarządu ds. technicznych PSG. 

Potencjał biogazu w Polsce szacuje się na około 8 mld m3 rocznie, co stanowi równowartość ok. 4,8 mld m3 biometanu.  Wykorzystanie tego potencjału z jednej strony może w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwić uzyskanie celów unijnych w zakresie dekarbonizacji, a z drugiej strony jest także ogromną szansą dla sektora rolniczego w Polsce, który dzięki produkcji biometanu może generować dodatkowe dochody.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform