DLA MEDIÓW • 15 listopada 2021

Polska Spółka Gazownictwa wspiera rozwój geotermii w Polsce

Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie podpisała umowę z firmą G-TERM ENERGY Sp. z o.o o przyłączenie do sieci gazowej Geotermii Stargard. Jest to druga, pod względem produkcji ciepła, instalacja geotermalna w Polsce.
Flagi z logotypem Polskiej Spółki Gazownictwa na masztach, w tle szklany, nowoczesny biurowiec
Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii w ciepłownictwie systemowym. Jest ona jednym z komponentów umożliwiających osiągnięcie pułapu ok. 28 proc. OZE w ww. sektorze do 2030 r. Polska Spółka Gazownictwa dbając o środowisko naturalne, aktywnie wspiera dostawy ekologicznego paliwa.

- Mimo, że w transformacji energetycznej gaz jest paliwem przejściowym, to nawet takie instalacje jak geotermie potrzebują go, żeby móc dostarczać ekologiczne ciepło dla mieszkańców Polski. Dzięki zaangażowaniu pracowników Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie oraz nawiązaniu dobrych relacji z dyrektorem Zakładu Górniczego Geotermii w Stargardzie Panem dr inż. Władysławem Zabłockim, udało się w terminie zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej – powiedział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski.

Instalacja w Stargardzie jest drugą w Polsce pod względem produkcji ciepła geotermią. Dostarcza ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców miasta i pokrywa ponad 30% zapotrzebowania sieci miejskiej w Stargardzie. Aktualnie prowadzony jest, we współpracy z NFOŚiGW i przy dofinansowaniu z funduszy UE, projekt rozbudowy instalacji geotermalnej. Pozwoli on blisko dwukrotnie zwiększyć produkcję ekologicznego ciepła.

Potencjał geotermalny związany z występowaniem wód termalnych w Polsce jest szczególnie duży na Niżu Polskim (obszar centralnej Polski) oraz w Karpatach Wewnętrznych.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform