DLA KLIENTA • 7 stycznia 2021

Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie gazomierzy

W następstwie skutków występowania pandemii koronawirusa SARS -COV-2, w związku z  art. 45 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, informujemy, że termin dokonania legalizacji ponownej gazomierzy zainstalowanych w punktach wyjścia z systemu dystrybucyjnego, których okres ważności legalizacji upłynął w 2020 r. i które z przyczyn epidemicznych nie zostały wymienione w br., został odroczony w postępowaniach administracyjnych, a tym samym Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na dalsze użytkowanie przedmiotowych urządzeń pomiarowych w okresie kolejnych 12 miesięcy.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform