DLA KLIENTA • 1 stycznia 2024

Nowa taryfa PSG zatwierdzona

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG z dnia 15 grudnia 2023 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Logo PSG na dachu budynku, na tle niebieskiego nieba z chmurami
Przedmiotowa taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 128 (2792) z dnia 15 grudnia br.

Nowa taryfa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Taryfa dostępna jest TUTAJ.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform