DLA KLIENTA • 19 grudnia 2022

Nowa taryfa PSG zatwierdzona

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.65.2022.KGa z dnia 17 grudnia 2022 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Przedmiotowa taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe” Nr 138 (2655) z dnia 17 grudnia br.

Nowa taryfa weszła do stosowania z dniem 1 stycznia 2023 r.

Taryfa dostępna jest TUTAJ.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform