DLA KLIENTA • 18 sierpnia 2022

Nowa taryfa PSG zatwierdzona

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212. 43.2022.KGa z dnia 17 sierpnia 2022 r. została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Zmiana Taryfy Nr 10 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe nr 84/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 1 września 2022 r.

Zmiana Taryfy Nr 10 dostępna jest tutaj.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform