DLA KLIENTA • 14 stycznia 2021

Nowa taryfa PSG zatwierdzona

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.30.2020.AIK z dnia 13 stycznia 2021 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Fragment żółtej stacji gazowej, rury, czarny zawór, duże nity na tle nieba i słońca
Nowa taryfa została zatwierdzona na okres do 31 grudnia 2021 r. Taryfa Nr 9 została opublikowana w dniu 13 stycznia 2021 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3 (1394)/2021 i będzie obowiązywać od 1 lutego 2021 r.

Treść taryfy jest dostępna TUTAJ.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform