DLA MEDIÓW • 11 października 2018

Do 2022 roku 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego

Rusza program przyspieszonych inwestycji w sieć gazową Polski. Przyspiesza rozwój sieci gazowej w Polsce. To wynik zwiększenia nakładów Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z Grupy Kapitałowej PGNiG na rozwój dystrybucji, dzięki którym do 2022 roku blisko 90 proc. Polaków uzyska dostęp do gazu ziemnego.
Premier Mateusz Morawiecki przemawia na konferencji Polskiej Spółki Gazownictwa
Dzięki Programowi przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022, liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o 300 z obecnych 1 482 do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin), powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł, zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci  na terenie niezgazyfikowanych gmin, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury.

Program przyspieszenia gazyfikacji Polski w latach 2018-2022 został zaprezentowany 11 października b.r. na konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli władz rządu i samorządu w Halinowie w województwie mazowieckim.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że istotnym priorytetem polityki energetycznej są inwestycje w modernizację istniejącej oraz budowę nowej sieci dystrybucyjnej gazu.

Do roku 2022, dzięki działaniom PSG, ponad  300 nowych gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.  Dzięki  temu  blisko  90%  polskich obywateli będzie zamieszkiwało gminy zgazyfikowane.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

Minister wskazał, że dostęp do gazu ziemnego to także szansa dla gmin i samorządów na przyciągnięcie kolejnych inwestorów i rozwój gospodarczy, jak również na wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa.

Jak powiedział Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak gazyfikacja Polski na taką skalę będzie możliwa nie tylko tradycyjną metodą, jak w Halinowie, ale również dzięki dostępowi do skroplonego gazu LNG. Budowa stacji regazyfikacji, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa znacznie przyspieszy możliwość korzystania z paliwa gazowego przez mieszkańców rejonów, w których budowa tradycyjnych sieci gazowych jest niemożliwa bądź byłaby bardzo kosztowna oraz czasochłonna.

Gmina Halinów położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego wzdłuż jednego z głównych kierunków rozwoju aglomeracji warszawskiej. W ramach prowadzonej tu inwestycji zgazyfikowane zostaną miejscowości Kazimierów, Krzewina i Mrowiska, a dostęp do sieci rozszerzony zostanie w zgazyfikowanej już miejscowości Długa Kościelna. Zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej jest obecnie 116 odbiorców. Łącznie planowane jest wybudowanie sieci gazowej o długości 9 240 km. Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln złotych a jej zakończenie planowane jest w  2019 roku.

Rozwój sieci gazowej niesie ze sobą wymierne korzyści dla samorządów, gmin,  przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Wyrównuje różnice w rozwoju gospodarczym i zwiększa dochody miast z tytułu odprowadzanych podatków od nieruchomości np. od zrealizowanych inwestycji gazowych i opłat za umieszczenie w pasach drogowych gazociągów. To szansa na powstanie nowoczesnych fabryk, które muszą mieć dostęp do sieci gazowej. To również wsparcie rozwóju budownictwa jedno i wielorodzinnego, gdyż zasilanie urządzeń domowych paliwem gazowym to wygoda i komfort. Gaz ziemny jest tanim, bezpiecznym i wygodnym w użyciu paliwem. Od lat jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych, nie tylko do ogrzewania i gotowania, ale coraz częściej również do klimatyzacji, a nawet jako źródło energii elektrycznej. Gaz ziemny jest przyjazny środowisku - korzystanie z niego przyczynia się do ograniczenia problemu smogu i tym samym poprawia jakość powietrza.

Dodatkowe środki na inwestycje PSG w wysokości 867 mln zł pochodzą z dywidendy z zysku PGNiG SA za 2017 rok.

Działania PSG wpisują się w kluczowe plany polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 oraz Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., a także przyczyniają się do realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform