Archiwum konsultacji

Spotkanie biznesowe, grupa elegancko ubranych osób widocznych od tyłu podnosi rękę w geście chęci zadania pytania
Informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) przystąpiła do opracowania projektu aktualizacji „Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz na lata 2024-2028” (zwanego dalej „Planem Rozwoju”). Na podstawie art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1385 ze zm.), PSG przedstawia do konsultacji wyciąg z projektu aktualizacji Planu Rozwoju. 

Zapraszamy zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz inne zainteresowane osoby i podmioty do zapoznania się z dokumentem i przesłania ewentualnych uwag do końca 6 grudnia 2023 r., poprzez przesłanie wypełnionego formularza uwag na adres e-mailowy: [email protected].

Następnym etapem opracowywania projektu aktualizacji Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie zgłoszonych uwag, sugestii i oczekiwań oraz finalne przedłożenie aktualizacji Planu Rozwoju Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki celem jego uzgodnienia.

Do opublikowanego wyciągu z projektu aktualizacji Planu Rozwoju dołączamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i prosimy o zapoznanie się z nią.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform