Obszary rozliczeniowe ciepła spalania

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku rozliczenia za dostarczony gaz oraz świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo są prowadzone w jednostkach energii (kWh).

W związku z powyższym, zgodnie z IRiESD, w plikach do pobrania poniżej publikujemy wyznaczone obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS) oraz przypisane do nich miesięczne średnie wartości ciepła spalania. Dodatkowo, aby umożliwić Państwu zlokalizowanie gazomierza w poszczególnych Obszarach Rozliczeniowych Ciepła Spalania, publikujemy również wyszukiwarkę „ORCS terytorialnie”.

 

Mapa ORCS

Od dnia 01.10.2020 r. dostępna jest Mapa ORCS, na której można zapoznać się z przypisaniem miejscowości oraz wartościami Ciepła spalania w ORCS.

Mapa dostępna jest pod adresem: https://mapa.psgaz.pl/

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2021 r. dane dotyczące ORCS będą prezentowane wyłącznie na wskazanej Mapie.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej Mapy prosimy o kontakt pod adresem [email protected].