Obszary rozliczeniowe ciepła spalania

W dniu 25 lipca 2013 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820).

Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 sierpnia 2014 roku rozliczenia za dostarczony gaz oraz świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania obowiązkowo będą prowadzone w jednostkach energii (kWh), a nie, jak do tej pory, w jednostkach objętości (m3).

W związku z powyższym, zgodnie z IRiESD, w plikach do pobrania poniżej publikujemy wyznaczone obszary rozliczeniowe ciepła spalania (ORCS) oraz przypisane do nich miesięczne średnie wartości ciepła spalania. Dodatkowo, aby umożliwić Państwu zlokalizowanie gazomierza w poszczególnych Obszarach Rozliczeniowych Ciepła Spalania, publikujemy również wyszukiwarkę „ORCS terytorialnie” (by prawidłowo działała należy upewnić się, że obsługa makr jest włączona).

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016r. uległo zmianie nazewnictwo Obszarów Rozliczeniowych Ciepła Spalania ( ORCS ) publikowanych co miesiąc na naszej stronie. Nowe nazewnictwo ORCS zostało opublikowane w miesiącu lutym 2016 roku wraz z danymi o cieple spalania za miesiąc styczeń 2016 roku. Wykaz zmian nazewnictwa istniejących ORCS na nowe znajduje się tutaj.