Opis nieruchomości:


· Lokalizacja:

Miasto:  Olecko

Adres: ul. Tunelowa 17A

Nieruchomość położona w Olecku przy ul. Tunelowej, w niedalekiej odległości od torów kolejowych oraz rzeki Lega. Nieruchomość położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową o korzystnym stanie technicznym. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zabudowane obiektami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, usługowymi oraz handlowymi.
Nieruchomość zabudowana budynkami: administracyjno – biurowym, warsztatowym, magazynowo - garażowym, stacją LNG. Nieruchomość po zlikwidowanej Placówce Gazowniczej – wyposażona w niezbędne udogodnienia (np. miejsca parkingowe). Budynek biurowy z 1997 r. w dobrym stanie technicznym.

Przedmiot wynajmu
Przedmiotem wynajmu jest część zabudowanej nieruchomości, część budynku administracyjno – biurowy oraz część budynku warsztatowego oraz cały budynek magazynowo – garażowy, wraz z odpowiednią do racjonalnego korzystania z powierzchni budynku częścią gruntu - obszar zaznaczony poglądowo na dokumencie marketingowym.

· Powierzchnia:

Powierzchnia użytkowa zabudowań (przeznaczona do wynajęcia): 346,06 m2

Powierzchnia użytkowa budynku biurowo-socjalnego (przeznaczona do wynajęcia): 209,34 m2

Powierzchnia użytkowa budynków garażowo-magazynowego oraz warsztatowego (przeznaczona do wynajęcia): 136,72 m2

Powierzchnia gruntu (całej nieruchomości):  9373 m2

Powierzchnia gruntu przeznaczona do wynajęcia (łącznie z powierzchnią zabudowy budynków): ok. 1790 m2

Załączniki

Informacje dodatkowe:


·             Nr działki: 1607

·            Nr Księgi Wieczystej:   OL1C/00010195/7

·            Stawka czynszu  wraz z opłatami eksploatacyjnymi za 1 m2 pow. uż. budynku biurowo-socjalnego : 20,41 zł / m2 / miesiąc netto*

·            Stawka czynszu  wraz z opłatami eksploatacyjnymi za 1 m2 pow. uż. budynków garażowo-magazynowego oraz warsztatowego: 10,00 zł / m2 / miesiąc netto*

·            Miesięczna wysokość czynszu najmu netto wraz z opłatami eksploatacyjnymi wynosi 5 639,83 zł*

*Od najemcy pobierane są również opłaty indywidualne, w tym opłaty za zużycie mediów, na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego.  

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Uwagi 

Działalność prowadzona na wydzierżawionej nieruchomości nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Spółki oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2024 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform