Opis nieruchomości:

PSG sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie oferuje do wynajęcia:

  • część budynku biurowego znajdującą się na 1 piętrze o łącznej powierzchni  110,70 m2, na którą składają się 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni – 101,47 m2  oraz pomieszczenie socjalne o powierzchni 9,23 m2. 
Działalność prowadzona w wynajmowanych pomieszczeniach nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.