Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Lubaczów przy ul. Handlowej 4. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy usługowej, produkcyjno-magazynowej oraz zabudowa mieszkaniowa.
Nieruchomość składa się z działek nr 3575/60 i 3575/134 o łącznej powierzchni 1.892 m2 będących w użytkowaniu wieczystym oraz z budynku socjalno-warsztatowego o powierzchni użytkowej 133 m2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek (rok budowy 1996) posadowiony jest na działce nr 3575/134. Budynek jest wolnostojący, murowany, niepodpiwniczony, parterowy oraz wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wod-kan i centralnego ogrzewania.
Nieruchomość leży w terenie płaskim i posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej (ul. Handlowa).
Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia, dla której zostanie ustanowiona służebność przesyłu na powierzchni ok. 167 m2. 
W dziale III księgi wieczystej nieruchomości wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie do korzystania z działki nr 3575/60 w zakresie przejścia i przejazdu do działki nr 3575/59 pasem o szerokości 4 m, który musi pozostać wolny od zabudowy i nasadzeń  drzew i krzewów.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform