Opis nieruchomości:

Spółka / Oddział: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
Lokalizacja: Zgierz, ul. Myśliwska 1a
Nr działki: 209, Obręb: 130
Nr Księgi Wieczystej:  LD1G/00000250/5
Tytuł prawny: Użytkowanie wieczyste gruntu
Typ nieruchomości: grunt zabudowany
Powierzchnia:

  • Powierzchnia użytkowa zabudowań: 257,00 m2
  • Powierzchnia gruntu: 499,00 m2
  • Powierzchnia biurowa: 86,84 m2
Informacje planistyczne:  Nieruchomości jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Budynek biurowo-administracyjny (2-kondygnacyjny) o pow. 149 m² i budynek socjalno-garażowy o pow. 108 m². Nieruchomości jest zagospodarowana, zabudowana i ogrodzona. Teren działki jest utwardzona i stanowi miejsca parkingowe, uzbrojony jest w sieć wodociągową, gazową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Budynki wyposażone są w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, grzewczą, wentylację grawitacyjną. Grunt we własności Gmina Miasta Zgierz, użytkownikiem wieczystym jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Załączniki