Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w województwie opolskim, w miejscowości Wołczyn, przy ul. Drzymały i Przemysłowej, w odległości około 550 m od ścisłego centrum miasta. Nieruchomość położona jest w środkowej części miasta, wśród ścisłej zabudowy centrum miasta. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej), usługowej, tereny produkcyjno-usługowe oraz tereny kolejowe. Na południe od przedmiotowej nieruchomości, w odległości ok. 60 m przebiega linia kolejowa. W dalszym otoczeniu zabudowa produkcyjno-usługowa, a na północ od nieruchomości zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Nieruchomość zlokalizowana na terenach zurbanizowanych, o średnim poziomie zainwestowania, o charakterze rozwojowym oraz o korzystnej dostępności komunikacyjnej. Działki tworzą kompleks w kształcie nieregularnego wieloboku, nie wykazują zmian rządnych – teren płaski, zabudowane dwoma budynkami  (socjalno-magazynowym i wiaty magazynowej), teren wokół budynków nieutwardzony, podjazd na części nieruchomości utwardzony trylinką, pozostała część nieruchomości porośnięta roślinnością trawiastą z licznymi krzewami i drzewami, teren częściowo ogrodzony.

Załączniki

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2021 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform