Opis nieruchomości:

Nieruchomości składające się z działek ewidencyjnych o nr 54/1, 255  położone są w obrębie 2 miejscowości Górowo Iławeckie, w gminie Górowo Iławeckie, w powiecie bartoszyckim, województwie warmińsko-mazurskim. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego, w zachodniej części miasta. Odległość do centrum miasta to około 500 metrów. Otoczenie nieruchomości stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowo-usługowa miasta. Działki ewidencyjne nr 255 oraz 54/1 tworzą zwartą parcelę i stanowią funkcjonalną całość. Parcele o kształcie nieregularnym. Ukształtowanie terenu płaskie. Parcela ogrodzona (od wschodu płotem drewnianym, od północy płotem z siatki stalowej). Teren działki częściowo utwardzony płytami betonowymi i kostką betonową. Pozostała część działki nieutwardzona, porośnięta roślinnością. Na działce nr 255 znajduje się budynek administracyjno-biurowy oraz maszt antenowy i najazd do naprawy samochodów. Działka nr 54/1 stanowi plac manewrowy służący korzystaniu z działki nr 255. Na nieruchomości jest posadowiony budynek  administracyjno – biurowy o pow. uż. 463,17 m2.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Uwagi
Działalność prowadzona na wydzierżawionej nieruchomości nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Spółki oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.