Opis nieruchomości:

Nieruchomości składające się z działek ewidencyjnych o nr 54/1, 255  położone są w obrębie 2 miejscowości Górowo Iławeckie, w gminie Górowo Iławeckie, w powiecie bartoszyckim, województwie warmińsko-mazurskim. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego, w zachodniej części miasta. Odległość do centrum miasta to około 500 metrów. Otoczenie nieruchomości stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowo-usługowa miasta. Działki ewidencyjne nr 255 oraz 54/1 tworzą zwartą parcelę i stanowią funkcjonalną całość. Parcele o kształcie nieregularnym. Ukształtowanie terenu płaskie. Parcela ogrodzona (od wschodu płotem drewnianym, od północy płotem z siatki stalowej). Teren działki częściowo utwardzony płytami betonowymi i kostką betonową. Pozostała część działki nieutwardzona, porośnięta roślinnością. Na działce nr 255 znajduje się budynek administracyjno-biurowy oraz maszt antenowy i najazd do naprawy samochodów. Działka nr 54/1 stanowi plac manewrowy służący korzystaniu z działki nr 255. Na nieruchomości jest posadowiony budynek  administracyjno – biurowy o pow. uż. 463,17 m2.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Uwagi
Działalność prowadzona na wydzierżawionej nieruchomości nie może być uciążliwa dla otoczenia, środowiska naturalnego, konkurencyjna dla Spółki oraz nie może wpływać negatywnie na wizerunek Spółki.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform