Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 12/3 obręb 1052 Śródmieście 52  przy ulicy Koksowej w Szczecinie. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest użytkownikiem wieczystym gruntów do dnia 05.12.2089 r. W decyzji z dnia 21 kwietnia 1992 r. stwierdzającej nabycie prawa użytkowania wieczystego nie wskazano przeznaczenia/wykorzystywania nieruchomości.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00201884/1. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szczecinie w obrębie Śródmieście, na Osiedlu Pomorzany, w odległości około 2,5 km od centrum miasta. Jest to pośrednia strefa miasta w lewobrzeżnej części miasta Szczecin. W sąsiedztwie znajdują się zakłady usługowo-przemysłowe. Jest to niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta nieruchomość, będąca fizycznie i faktycznie asfaltową drogą dojazdową do działek sąsiadujących, stanowiących własność osób trzecich. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna oraz gazowa.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Ze względu na posadowioną na nieruchomości sieć dystrybucyjną w postaci wybudowanego w 2011 r. gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE o długości 10,8 m. zachodzi konieczność ustanowienia przez Nabywcę na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i jej następców prawnych nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu o powierzchni 10,8 m2.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2022 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform