Opis nieruchomości:

Kompleks nieruchomości położonych w województwie łódzkim, powiat łódzki, miasto Łódź, dzielnica Łódź – Polesie, wschodnio - środkowa część osiedla usługowo – przemysłowego przy ul. Elektronowej, działki nr 62/12, 62/13, 62/14, 62/15, 62/22, 62/23, 62/24, 62/25, 62/38, 62/41, 62/42 i 62/47. Jest to teren o zabudowie usługowo – przemysłowej.
Przylegająca do nieruchomości ul. Elektronowa o nawierzchni asfaltobetonowej jest ulicą osiedlową, komunikującą się z ulicą Obywatelską, z dostępem do komunikacji miejskiej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny o charakterze przemysłowo - usługowym i mieszkaniowym.
Okoliczny teren wokół nieruchomości uzbrojony jest w sieci miejskie: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., gazową i telefoniczną.
Dojazd do kompleksu działek bezpośrednio z ulicy Obywatelskiej oraz z ulicy Elektronowej.

Załączniki

Informacje dodatkowe:

Na kompleksie nieruchomości w środkowej części posadowiony jest komin, fundamenty dawnej wieży ciśnień, zbiornika gazu, rozkładni metanu, innych obiektów technologicznych oraz urządzeń podziemnych nieczynnych po sieciach gazowych, wodociągowych i technologicznych. Pozostały teren poza utwardzonymi drogami wewnętrznymi nie jest zagospodarowany, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami. Wzdłuż ogrodzenia od ul. Elektronowej posadzony jest szpaler topoli. Nieruchomość jest ogrodzona, przy czym usytuowanie ogrodzenia może nie pokrywać się z granicą geodezyjną.
Wzdłuż granicy północnej kompleksu przebiega przesyłowa podziemna sieć c.o.

Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform