Zgromadzenie Wspólników

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., który posiada 100% udziałów Spółki.

Zgromadzenie Wspólników posiada kompetencje w sprawach określonych przez przepisy prawa oraz odpowiednie postanowienia Umowy Spółki.