Zgłoś nielegalny pobór gazu

Zgodnie z Prawem Energetycznym nielegalny pobór paliwa gazowego jest zabroniony i podlega egzekucji karnej. Każdy kto wie o nielegalnym poborze paliwa gazowego może zawiadomić Polska Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.  Zapewniamy anonimowość i gwarantujemy podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w celu likwidacji zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru paliwa gazowego.

 

Aby przesłać zgłoszenie wypełnij poniższy formularz.

 

* - Pole wymagane

Adres miejsca nielegalnego poboru paliwa gazowego:

To pole jest wymagane.
*
To pole jest wymagane.
*
Nazwa miasta zawiera cyfry
To pole jest wymagane.
*
To pole jest wymagane.
*

Dane osoby zgłaszającej:

Niepoprawny adres e-mail

.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane.
*

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi niniejszego zgłoszenia przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Ponadto oświadczam, iż posiadam informacje o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182, poz. 1662).

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane.
*

na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1422).

Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA