Zgłoś awarię

Dostarczając paliwo gazowe, odpowiadamy za bezpieczeństwo obsługiwanej infrastruktury i sieci gazowej, nad którym całodobowo czuwają  jednostki  Pogotowia Gazowego. Wyspecjalizowane służby Pogotowia wyposażone są w sprzęt ratownictwa gazowego i przygotowane do natychmiastowej interwencji.  

W przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia sieci gazowej należy dzwonić pod numer 992. Numer ten jest numerem alarmowym i powinien być używany jedynie w sytuacjach nagłych i wyjątkowych. Wszystkie zgłoszenia interwencyjne są rejestrowane. 

W sprawach innych, związanych np. z przyłączaniem do sieci gazowej czy realizacją umowy przyłączeniowej, należy kontaktować się z wybraną jednostką terenową Polskiej Spółki Gazownictwa. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć w zakładce Kontakt.