Zasady udanej praktyki i stażu

Dowiedz się:

 • co należy do Twoich obowiązków
 • jakie masz realizować zadania
 • z kim pracować

Pracuj:

 • jakbyś był pracownikiem
 • jakby od wyników Twojej pracy zależała Twoja przyszłość w naszej firmie

Utrzymuj i dbaj:

 • o dobre relacje z Opiekunem Merytorycznym i innymi pracownikami

Zgłaszaj:

 • pomysły
 • inicjatywy
 • problemy

Pokaż się:

 • od najlepszej strony
 • jako osoba zaangażowana, sumienna, pracowita