Zarząd

Członek Zarządu Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa
Członek Zarządu pełniący obowiązki Prezesa

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe.

W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci.

Oświadczenie Pana Ireneusza Krupy z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Robert Gut
Członek Zarządu

Menedżer spraw publicznych, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa Państwa, administracji oraz finansów publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu mobilizacją i uzbrojeniem oraz w obszarach zamówień publicznych, logistyki, bezpieczeństwa energetycznego i zabezpieczenia społecznego.

Absolwent Politechniki Radomskiej na Kierunku Ekonomicznym. Uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Nieustannie doskonali umiejętności podczas szkoleń specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa i administracji publicznej.

Zawodowy dorobek obejmuje doświadczenie zdobyte m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz Fundacji PGNiG.

Posiada unikalne umiejętności i wiedzę z dziedzin bezpieczeństwa, obronności, administracji, logistyki, ekonomii i  finansów publicznych, co pozwala na skuteczną realizację zadań wymagających sprawnego zarządzania dużymi zespołami ludzkimi.

Uczestniczył w pracach Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego przy Kancelarii Prezydenta RP.  

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odznaką ,,Zasłużony Pracownik Morza".

Odznaczony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ,,Za zasługi dla ŚZŻAK".

Doradca społeczny Marszałka Senatu RP.

Członek rady nadzorczej NAFTOR S.A.

Żonaty, ma syna i córkę.

Z dniem 21 sierpnia 2019 powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

 

Jakub Kowalski
Członek Zarządu

Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016–2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu firm, strategii marketingowych i brandingu.

Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Z dniem 19 lutego 2020 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Oświadczenie Pana Jakuba Kowalskiego z dnia 25.02.2019 roku:

Pan Jakub Kowalski, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Tadeusz Kuczborski
Członek Zarządu

Ekonomista z dyplomem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył w 2007 roku program szkoleniowy dla kadry menedżerskiej (AMP), zorganizowany przez IESE. 

Ukończył wiele szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych w zakresie finansów i bankowości, a także organizacji i zarządzania. Posiada praktyczną wiedzy branżową w takich sektorach jak: energetyka, gaz i paliwa, infrastruktura oraz gospodarka komunalna, gdzie organizował finansowanie dla korporacji i wydzielonych projektów inwestycyjnych oraz M&A.

Od 21 stycznia 2016 r. pełnił funkcję członka Zarządu w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., gdzie nadzorował obszar finansowo-księgowy i kontrolingu, taryfikacji, zakupu i bilansowania gazu i energii, windykacji, ryzyka finansowo-kredytowego oraz biuro zakupów. Wcześniej był Członkiem Zarządu ds. finansowych w PGNiG Sales &Trading GmbH w Monachium. 

W przeszłości pracował m.in. NBP, PBK SA, BRE/PBR SA, WestLB Bank Polska SA, gdzie pełnił funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Departamentu Bankowości Korporacyjnej.

Z dniem 21 sierpnia 2019 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Oświadczenie Pana Tadeusza Kuczborskiego z dnia 19.09.2019 roku:

Pan Tadeusz Kuczborski, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Marian Żołyniak
Członek Zarządu

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu „Transport i dystrybucja gazu” (2000 r.) oraz „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską” (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.

Ukończył wiele szkoleń dotyczących stosowania nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy.

Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Zajmuje stanowiska kierownicze od 2000 r. 16 sierpnia 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Jaśle, a 1 stycznia 2017 r. stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Od 2 października 2017 roku był Członkiem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., od 18 lutego 2018 roku zajmował stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie od 21 sierpnia 2019 roku do 27 grudnia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Pod jego kierownictwem Spółka rozpoczęła jeden z najważniejszych i największych programów w historii swej działalności, czyli Program Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski, ogłoszony 11.10.2018 r. w Halinowie przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Inicjator wielu zmian legislacyjnych dotyczących branży gazowniczej, w tym funkcjonowania Polskiej Spółki Gazownictwa, w szczególności rozwiązań prawnych w formule specustawy wprowadzonych do ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Współautor koncepcji procesowych i kompetencyjnych usprawniających funkcjonowanie organizacji.

W okresie, kiedy zarządzał Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., Spółka otrzymała liczne nagrody m.in. Nowy Impuls przyznaną przez Magazyn Gospodarczy Nowy Impuls oraz portal WNP.PL, II nagrodę w IV edycji konkursu Muzeum Widzialne za projekt Wirtualne Muzeum Gazownictwa oraz nagrodę Orły Wprost dla przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu. Jest członkiem komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członkiem komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi m.in. uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem za zasługi dla państwa oraz Medalem Złotym za długoletnią służbę.

Od 15 października 2019 roku posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia.

Jest Członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.