Zarząd

Prezes Zarządu Robert Więckowski

Robert Więckowski
Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Zarządzanie i Marketing.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Transport gazu i energetyka gazowa”.

Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

W 2016 roku pełnił funkcję Doradcy w Ministerstwie Energii ds. OZE.

W Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim rozpoczął pracę w 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowisku Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim, a następnie Kierownika Gazowni w Siedlcach.

W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „GAZ” sp. z o.o.

Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.

Z dniem 4 stycznia 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

 

 

Jakub Kowalski
Członek Zarządu ds. operacyjnych

Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2005 r. zawodowo współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego. Zajmował stanowiska kierownicze w administracji publicznej. W latach 2016–2019 jako szef Kancelarii Senatu sprawował nadzór nad pracą senackich urzędników i odpowiadał za współpracę Senatu z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Radą Ministrów i organami administracji publicznej.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu firm, strategii marketingowych i brandingu.

Od 2006 r. jest członkiem organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie swojej pracy samorządowej poznał mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego, który jest ważnym partnerem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Z dniem 19 lutego 2020 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Oświadczenie Pana Jakuba Kowalskiego z dnia 25.02.2019 roku:

Pan Jakub Kowalski, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Członek Zarządu Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa
Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe.

W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci. Z dniem 1 lipca 2020 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Od dnia 4 stycznia 2021 zajmuje stanowisko Członka Zarządu PSG odpowiedzialnego za obszar rozwoju i inwestycji.

Oświadczenie Pana Ireneusza Krupy z dnia 4.01.2021 roku:

Pan Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Piotr Staroń
Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również Bournemouth University, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts in Financial Services.

Na przestrzeni lat brał udział w formułowaniu i realizacji strategii biznesowych w dziedzinach takich jak usługi finansowe, teleinformatyczne i internetowe, komercjalizacyjne oraz inwestycyjne na rynku nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru i kierowania działalnością podmiotów gospodarczych, a także w projektowaniu i wdrażaniu struktur organizacyjnych i procedur operacyjnych w przedmiotowych dziedzinach.

W latach 2016-2019 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. W latach 2014 -2016 natomiast był Prezesem Zarządu MaNa Solid Invest sp. z o.o, a wcześniej, w latach 2013-2016, w Spółce Nask 4Innovation sp. z o.o.

W latach 2010-2012 , w Firmie PGE Energia Jądrowa S.A./EJ 1 sp. z o.o. zajmował stanowisko Doradcy ds. Finansowych, a przedtem w latach 2009 – 2011 piastował funkcję Dyrektora Biura Inwestycji i był Członkiem Komitetu Oceny Ryzyka w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.

Doświadczenie zawodowe zdobywał też w Banku Turystyki S.A., Kredyt Banku S.A., Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Rolników, Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o., Domu Inwestycyjnym Banku Współpracy Europejskiej S.A. oraz w PKP Cargo S.A.

Z dniem 1 lipca 2020 r. objął stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Piotra Jerzego Staronia z dnia 01.07.2020 roku:

Pan Piotr Jerzy Staroń, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.”

Marian Żołyniak
Członek Zarządu ds. technicznych

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu „Transport i dystrybucja gazu” (2000 r.) oraz „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską” (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.

Ukończył wiele szkoleń dotyczących stosowania nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Collegium Humanum.

Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Zajmuje stanowiska kierownicze od 2000 r. 16 sierpnia 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Jaśle, a 1 stycznia 2017 r. stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Od 2 października 2017 roku był Członkiem Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., od 18 lutego 2018 roku zajmował stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie od 21 sierpnia 2019 roku do 27 grudnia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Pod jego kierownictwem Spółka rozpoczęła jeden z najważniejszych i największych programów w historii swej działalności, czyli Program Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski, ogłoszony 11.10.2018 r. w Halinowie przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Inicjator wielu zmian legislacyjnych dotyczących branży gazowniczej, w tym funkcjonowania Polskiej Spółki Gazownictwa, w szczególności rozwiązań prawnych w formule specustawy wprowadzonych do ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Współautor koncepcji procesowych i kompetencyjnych usprawniających funkcjonowanie organizacji.

W okresie, kiedy zarządzał Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., Spółka otrzymała liczne nagrody m.in. Nowy Impuls przyznaną przez Magazyn Gospodarczy Nowy Impuls oraz portal WNP.PL, II nagrodę w IV edycji konkursu Muzeum Widzialne za projekt Wirtualne Muzeum Gazownictwa oraz nagrodę Orły Wprost dla przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu. Jest członkiem komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członkiem komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi m.in. uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem za zasługi dla państwa oraz Medalem Złotym za długoletnią służbę.

Od 15 października 2019 roku posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia.

Jest Członkiem Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Oświadczenie Pana Mariana Żołyniaka z dnia 19.02.2020 roku:

Pan Marian Żołyniak, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.