Zarząd

Członek Zarządu Jarosław Wróbel

Jarosław Wróbel
Prezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich i studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University) oraz Post-MBA (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).

W energetyce od 1992 roku. W latach 1993-1999 związany z Elektrociepłownią „Będzin” S.A., odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce, wykorzystującego mechanizm GPW (Nagroda Debiut Roku 2008).

Od 2002 roku związany z PGNiG S.A., W latach 2003-2013 Wiceprezes ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pomysłodawca i Sponsor Programu wdrożenia w GSG, Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS. Następnie realizował projekty dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz informatycznego. Współtworzył m.in. Model IT/OT dla GK PGNiG. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz IT. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

8 stycznia 2016 został powołany na stanowisko członka Zarządu, a 2 marca  na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

 

Członek Zarządu Dr Adam Węgrzyn

Dr Adam Węgrzyn
Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie studiów magisterskich i doktoranckich, ukończył kursy specjalistyczne w zakresie finansów w The British Steel Industry Management Center oraz rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w energetyce gazowej. Z GK PGNiG S.A. związany od 2000 roku. Zaczynał jako kierownik Biura Kontrolingu w PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu. W latach 2007-2013 Dyrektor Finansowy, a następnie Członek Zarządu ds. finansowych w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Uczestniczył w projektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych w energetyce m.in. w zakresie restrukturyzacji naprawczej, kontrolingu, optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw, opracowania i wdrożenia strategii biznesowych oraz wdrożenia aplikacji informatycznych.

Nauczyciel akademicki , m.in. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w studium podyplomowym Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych na Politechnice Wrocławskiej, autor książek oraz licznych publikacji naukowych w tym zagranicznych, autor opracowań eksperckich dla biznesu w zakresie zarządzania finansami, efektywności przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i liberalizacją rynku gazu. Dyrektor Górniczy III Stopnia, odznaczony Medalem Zasłużony dla Energetyki RP.

8 stycznia 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.