Zarząd

Członek Zarządu Marian Żołyniak

Marian Żołyniak
p.o. Prezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu „Transport i dystrybucja gazu” (2000 r.) oraz „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską” (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.

Ukończył wiele szkoleń dotyczących nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy.

Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. Od 16 sierpnia 2016 r. Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle, 1 stycznia 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego I stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Na mocy decyzji Zgromadzenia Wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dniem 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Mariana Żołyniaka z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Marian Żołyniak, p.o. Prezes Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.


 

Członek Zarządu Wioletta Czemiel-Grzybowska

Wioletta Czemiel-Grzybowska
Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wielokrotna stypendystka staży zagranicznych, m.in. na Illinois University of Chicago czy Long Island University of New York. Wśród wielu wyróżnień, odznaczona za szczególne osiągnięcia dla nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2014 roku.

Radca generalny ds. rozwoju Wojewody Podlaskiego w latach 2005–2007. Od 2007 roku związana z gazownictwem, zaczynała jako kierownik Działu Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od 30 marca 2016 r. Dyrektor Oddziału PSG w Warszawie, od 1 stycznia 2017 Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie. Menedżer i kierownik projektów (w tym międzynarodowych) z kilkunastoletnim doświadczeniem. Pełnomocnik Zarządu PSG do koordynacji i przeprowadzenia procesu utworzenia i organizacji funkcjonowania od 1 stycznia 2017 r. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie. Odznaczona w 2016 r. medalem Zasłużony dla PSG.

Nauczyciel akademicki, praktyk gospodarczy, a także ekspert ekonomiczny administracji publicznej, wieloletni członek Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Pełnomocnik Dziekana do Spraw Współpracy z Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Innowator i wdrożeniowiec prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Autorka wielu książek i ponad 70 publikacji, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości technologicznej, a także rozwoju regionalnego i inwestycji infrastrukturalnych.

Członek Technology and Engineering Management Society (IEEE) oraz koordynator Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Politechnice Białostockiej (do 2016 r.).

Na mocy decyzji Zgromadzenia Wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dniem 2 października 2017 r. została powołana na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oświadczenie Pani Wioletty Czemiel-Grzybowskiej z dnia 31.12.2018 roku:

Pani Wioletta Czemiel-Grzybowska, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Członek Zarządu Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa
Członek Zarządu

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe.

W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada tytuł inżyniera górniczego I stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Ireneusza Krupy z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Członek Zarządu Dr Adam Węgrzyn

Dr Adam Węgrzyn
Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie studiów magisterskich i doktoranckich, ukończył kursy specjalistyczne w zakresie finansów w The British Steel Industry Management Center oraz rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w energetyce gazowej. Z GK PGNiG S.A. związany od 2000 roku. Zaczynał jako kierownik Biura Kontrolingu w PGNiG Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu. W latach 2007-2013 Dyrektor Finansowy, a następnie Członek Zarządu ds. finansowych w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Uczestniczył w projektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych w energetyce m.in. w zakresie restrukturyzacji naprawczej, kontrolingu, optymalizacji kosztowej przedsiębiorstw, opracowania i wdrożenia strategii biznesowych oraz wdrożenia aplikacji informatycznych.

Nauczyciel akademicki, m.in. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w studium podyplomowym Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych na Politechnice Wrocławskiej, autor książek oraz licznych publikacji naukowych w tym zagranicznych, autor opracowań eksperckich dla biznesu w zakresie zarządzania finansami, efektywności przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i liberalizacją rynku gazu. Dyrektor Górniczy III Stopnia, odznaczony Medalem Zasłużony dla Energetyki RP.

8 stycznia 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Adama Węgrzyna z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Adam Węgrzyn, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Adam Węgrzyn, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych we Wrocławiu – Członek Rady Fundacji od grudnia 2018 roku.