Zarząd

Członek Zarządu Marian Żołyniak

Marian Żołyniak
Prezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu „Transport i dystrybucja gazu” (2000 r.) oraz „Polski przemysł naftowy i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską” (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.

Ukończył wiele szkoleń dotyczących nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy.

Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. Od 16 sierpnia 2016 r. Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle, 1 stycznia 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł generalnego dyrektora górniczego III stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Na mocy decyzji Zgromadzenia Wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dniem 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., a 20 sierpnia 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Mariana Żołyniaka z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Marian Żołyniak, Prezes Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 
Członek Zarządu Wioletta Czemiel-Grzybowska

Wioletta Czemiel-Grzybowska
Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wielokrotna stypendystka staży zagranicznych, m.in. na Illinois University of Chicago czy Long Island University of New York. Wśród wielu wyróżnień, odznaczona za szczególne osiągnięcia dla nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2014 roku.

Radca generalny ds. rozwoju Wojewody Podlaskiego w latach 2005–2007. Od 2007 roku związana z gazownictwem, zaczynała jako kierownik Działu Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od 30 marca 2016 r. Dyrektor Oddziału PSG w Warszawie, od 1 stycznia 2017 Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie. Menedżer i kierownik projektów (w tym międzynarodowych) z kilkunastoletnim doświadczeniem. Pełnomocnik Zarządu PSG do koordynacji i przeprowadzenia procesu utworzenia i organizacji funkcjonowania od 1 stycznia 2017 r. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie. Odznaczona w 2016 r. medalem Zasłużony dla PSG.

Nauczyciel akademicki, praktyk gospodarczy, a także ekspert ekonomiczny administracji publicznej, wieloletni członek Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Pełnomocnik Dziekana do Spraw Współpracy z Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Innowator i wdrożeniowiec prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Autorka wielu książek i ponad 70 publikacji, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości technologicznej, a także rozwoju regionalnego i inwestycji infrastrukturalnych.

Członek Technology and Engineering Management Society (IEEE) oraz koordynator Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Politechnice Białostockiej (do 2016 r.).

Z dniem 2 października 2017 r. została powołana na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 4 września na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. rozwoju i inwestycji.

Oświadczenie Pani Wioletty Czemiel-Grzybowskiej z dnia 31.12.2018 roku:

Pani Wioletta Czemiel-Grzybowska, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Robert Gut
Członek Zarządu

Menedżer spraw publicznych, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa Państwa, administracji oraz finansów publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu mobilizacją i uzbrojeniem oraz w obszarach zamówień publicznych, logistyki, bezpieczeństwa energetycznego i zabezpieczenia społecznego.

Absolwent Politechniki Radomskiej na Kierunku Ekonomicznym. Uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Nieustannie doskonali umiejętności podczas szkoleń specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa i administracji publicznej.

Zawodowy dorobek obejmuje doświadczenie zdobyte m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz Fundacji PGNiG.

Posiada unikalne umiejętności i wiedzę z dziedzin bezpieczeństwa, obronności, administracji, logistyki, ekonomii i  finansów publicznych, co pozwala na skuteczną realizację zadań wymagających sprawnego zarządzania dużymi zespołami ludzkimi.

Uczestniczył w pracach Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego przy Kancelarii Prezydenta RP.  

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odznaką ,,Zasłużony Pracownik Morza".

Odznaczony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ,,Za zasługi dla ŚZŻAK".

Doradca społeczny Marszałka Senatu RP.

Członek rady nadzorczej NAFTOR S.A.

Żonaty, ma syna i córkę.

Z dniem 21 sierpnia 2019 powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

 

Członek Zarządu Ireneusz Krupa

Ireneusz Krupa
Członek Zarządu

Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d’Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych.

Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe.

W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 1 października 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast z dniem 21 sierpnia 2019 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. technicznych i utrzymania sieci.

Oświadczenie Pana Ireneusza Krupy z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Tadeusz Kuczborski
Członek Zarządu

Ekonomista z dyplomem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył w 2007 roku program szkoleniowy dla kadry menedżerskiej (AMP), zorganizowany przez IESE. 

Ukończył wiele szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych w zakresie finansów i bankowości, a także organizacji i zarządzania. Posiada praktyczną wiedzy branżową w takich sektorach jak: energetyka, gaz i paliwa, infrastruktura oraz gospodarka komunalna, gdzie organizował finansowanie dla korporacji i wydzielonych projektów inwestycyjnych oraz M&A.

Od 21 stycznia 2016 r. pełnił funkcję członka Zarządu w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., gdzie nadzorował obszar finansowo-księgowy i kontrolingu, taryfikacji, zakupu i bilansowania gazu i energii, windykacji, ryzyka finansowo-kredytowego oraz biuro zakupów. Wcześniej był Członkiem Zarządu ds. finansowych w PGNiG Sales &Trading GmbH w Monachium. 

W przeszłości pracował m.in. NBP, PBK SA, BRE/PBR SA, WestLB Bank Polska SA, gdzie pełnił funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Departamentu Bankowości Korporacyjnej.

Z dniem 21 sierpnia 2019 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych Polskiej Spółki Gazownictwa.

Oświadczenie Pana Tadeusza Kuczborskiego z dnia 19.09.2019 roku:

Pan Tadeusz Kuczborski, Członek Zarządu PSG Sp. z o.o. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.