Wymagania dla wykonawców

Dokument określa i komunikuje wymagania PSG dotyczące przestrzegania przez wykonawców zewnętrznych:

  • obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • praw Człowieka i Pracownika.

Wymagania komunikowane są wszystkim wykonawcom świadczącym usługi na rzecz i terenie PSG.