Wymagania BHP i ochrony środowiska

Działalność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jako firmy społecznie odpowiedzialnej ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb kontrahentów wykonujących prace na rzecz i terenie PSG sp. z o.o. poprzez wprowadzenie standardów w obszarze BHP i Ochrony środowiska. Zamieszczone zasady i wymagania wytyczają kierunki działań umożliwiające wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i z poszanowaniem środowiska naturalnego.