Władze Spółki

O nas

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160- letniej historii gazownictwa w Polsce.

Pełnimy funkcję krajowego operatora systemu dystrybucyjnego, którego kluczowym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.

Do naszych zadań należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Poprzez sieć gazociągów o długości ponad 177 tys. km, dostarczamy paliwo gazowe do około 7 mln odbiorców końcowych, na rzecz których dystrybuujemy ponad 9 mld m3 gazu rocznie. Prowadzimy swoją działalność w oparciu o 6 oddziałów zlokalizowanych w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Tarnowie oraz Zabrzu. Ich działalność koordynuje Centrala Spółki w Warszawie.